AKADEMİLER İÇİN EĞİTMEN ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

AKADEMİLER İÇİN EĞİTMEN ÜYELİK SÖZLEŞMESİ
"Tarafınızla yapılan Akademiler için Eğitmen üyelik sözleşmesi, sözleşme kurulduğu tarihten üyeliğiniz sona erene kadar tarafımızca elektronik ortamda saklanacaktır. İşbu sözleşme kurulduktan sonra sözleşme metni tarafınıza ait elektronik postaya gönderilecektir. Tarafınızca bu sözleşmenin saklanması önemle rica olunur." mekik.org KULLANIM KOŞULLARI ve ÜYELİK SÖZLEŞMESİ İşbu üyelik sözleşmesinin konusu,mekik.org adlı sitede sunulan hizmetlerin ve bu hizmetlerden yararlanma şartları ile aşağıda belirtilen tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.
1. TARAFLAR
mekik.org adlı internet sitesinden (bundan böyle mekik.org olarak anılacaktır) hizmet almak amacıyla eğitmen üyelik talebi ile imzalamakta olduğunuz işbu Akademiler için Eğitmen üyelik sözleşmesi (bundan böyle “SÖZLEŞME” olarak anılacaktır).Mekik Pazarlama Ltd Şti ile siteye eğitmen üye olarak aşağıda belirlenen şekilde siteye eğitim içeriği sağlayan eğitmenin sitede sağlanan hizmetlerden yararlanabilmesi amacıyla düzenlenmiş olup, ilgili sitenin bulunduğu elektronik ortamda, KULLANICI veya EĞİTMEN ÜYE tarafından onaylanması anında hüküm ifade edecektir.
2. KULLANIM KOŞULLARI
2.1 EĞİTMEN ÜYELER mekik.org sitesini kullanım konusunda bilgilendirme amacı taşıyan aşağıda yazılı koşulları ve genel üyelik sözleşmesini okuduğunu ve bu koşullara peşinen uyacağını kabul etmiş sayılmaktadır.
2.2 Bu SİTE' de sunulan hizmetler Yavansu Mh. S. Demirel Bulv. No.148 Kuşadası/AYDIN adresinde mukim Mekik Online Pazarlama Eğitim Ltd Şti bundan böyle kısaca "MekikLtd Şti " olarak anılacaktır) tarafından sağlanmaktadır ve mekik.org’un yasal sahibi Mekik Ltd Şti olup, SİTE üzerinde her türlü kullanım ve tasarruf yetkisi Mekik Ltd Şti’ne aittir.
2.3 İşbu üyelik sözleşmesi MekikLtd Şti. tarafından gerekli görülen koşullar altında ve değişik zamanlarda değiştirebilir ancak bu değişiklikler düzenli olarak mekik.org’da yayınlanarak EĞİTMEN ÜYELERİN, KULLANICILAR’ın ve ÜYELER’in bilgisine sunulacak ve aynı tarihten itibaren geçerli olacaktır.
2.4 SİTE hizmetlerinden yararlanan ve mekik.org’a erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi, MekikLtd Şti tarafından işbu kullanım koşulları hükümlerinde yapılan her değişikliği, önceden kabul etmiş sayılmaktadır.
2.5 MekikLtd Şti, mekik.org sitesi içeriğinde yer alan veya alacak olan bilgileri, formları ve içeriği dilediği zaman değiştirme ve geliştirme hakkını saklı tutmaktadır.
3. TANIMLAR
3.1. ÜYE : Mekik Ltd. şti’den ürün / mal / hizmet alımı yapmak üzere faydalanmak isteyen, seçmiş olduğu üyelik formunu eksiksiz doldurarak, Mekik Ltd şti tarafından üyelikleri onaylanarak Mekik Ltd şti 'ne üyeliği kabul edilen her gerçek ve tüzel kişidir. (Bu sözleşmede kısaca "ÜYE" olarak anılacaklardır.)
3.2. KULLANICI : Mekik Ltd Şti’ne ait mekik.org sitesini alışveriş yaparak ya da alışveriş yapmaksızın ziyaret eden kişidir.
3.3. EĞİTMEN ÜYE: mekik.org tarafından belirlenen usul ve esaslarda siteye eğitim içeriği sağlayan, siteye yükleyen, akademiler için üyelik formunu ve ya eğitmen üyelik formunu eksiksiz doldurarak, MekikLtdşti tarafından üyelikleri onaylanarak MekikLtdşti 'ne üyeliği kabul edilen her gerçek ve tüzel kişidir. (Bu sözleşmede kısaca "EĞİTMEN ÜYE" olarak anılacaklardır.) 18 yaşından gün almış bireylerin gerçek kimlik bilgileri ile mekik.org’da yer alan ilgili üyelik formunu eksiksiz doldurarak üye olabilirler. EĞİTMEN ÜYE olmak isteyen şirketler (Şahıs ve ortaklar), Kolektif Şirketler, Adi Komandit Şirketler, Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketler, Limited Şirketler, Anonim Şirketler, Kooperatiflerin ve diğer kurumların tüzel bilgileri ile 18 yaşından gün almış yasal yetkilisinin mekik.org’da yer alan ilgili üyelik formunu eksiksiz doldurarak EĞİTMEN ÜYE olabilir ve kurumları adına işlem yapabilirler. "üye adı" üyeye özeldir ve aynı " EĞİTMEN ÜYE adı" iki farklı ÜYE ‘ye verilmez. mekik.org’a üye olan şahısların yanlış verdikleri bilgilerin tespit edilmesi halinde MekikLtd Şti üyeliğin iptali / durdurulması hakkını saklı tutar.
3.4. AKADEMİ: En az 3 eğitimcinin bir araya gelerek 5 ten fazla eğitim içeriği yüklemesi ve akademi ile eğiticiler arasındaki sözleşmelerin iş bu sisteme yüklenmesi durumunda akademi olarak anılacaktır. Bu durumda grup eğitimleri tek vergi mükellefliği altında toplanacaktır.
3.5. LİNK: mekik.org üzerinden bir başka web sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir web sitesinden mekik.org’a, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantıdır.
3.6. İÇERİK: mekik.org sitesinden ve/veya herhangi bir web sitesinden yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, program, rakam, fiyat vs. görsel, yazınsal ve işitsel imgelerdir.
3.7. WEB SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI, EĞİTMEN ÜYELİK SÖZLEŞMESİ VE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ: mekik.org vasıtasıyla sunulmakta olan ticari ve kişiye özel nitelikteki hizmetlerden yararlanacak gerçek ve/veya tüzel kişilerle MekikLtd Şti arasında elektronik ortamda akdedilen işbu sözleşmedir.
3.8. KİŞİSEL BİLGİ: Eğitmen ve diğer Üyenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi, mekik.org’un hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati vs bilgilerdir.
4. EĞİTMENİN SORUMLULUKLARI
1. Akademi ve Eğitmen; dersler, sınavlar, kurs açılış sayfası içeriğinden kısaca yayınladığı tüm içeriklerden sorumludur.
2. Akademi ile eğitimcilerin arasındaki anlaşma,feragat,telif hakları devri mekik.org’ a sunulması gerekmektedir.
3. Mekik.org yazışma hakediş ve faturalamayı ancak o zaman akademi ile doğrudan yapacaktır.
4. Akademinin eğitmenlere vereceği ücret akademinin sorumluluğundadır.
5. Akademi ve Eğitmen, bu sözleşmede ve üyelik sözleşmesinde belirtildiği şekilde eğitim verebilmek amacıyla gerekli lisanslara, haklara, izinlere ve yetkiye sahip olduğunu taahhüt eder.
6. Akademi ve Eğitmen, yayınlanan içeriğin herhangi bir üçüncü tarafın fikri mülkiyet haklarını ihlal etmeyeceğini veya kötüye kullanmayacağını taahhüt eder.
7. Akademi ve Eğitmen, sunduğu eğitimler bakımından eğitim vermek için gerekli eğitim, öğrenim, bilgi birikimi ve yetkinlik grubu dahil gerekli niteliklere, sertifikalara ve uzmanlığa sahip olduğunu ve üyelere hemen yanıt vereceğinizi, genel olarak öğretim hizmetlerinin standartlarına uygun hizmet kalitesini temin edeceğini taahhüt eder.
8. Akademi ve Eğitmen, Herhangi bir uygunsuz, saldırgan, ırkçı, nefret dolu, cinsiyetçi, pornografik, yanlış, yanıltıcı, hatalı, ihlal edici, hakaret veya iftira niteliğinde içerik veya bilgi yayınlamamayı veya sağlamamayı, Herhangi bir üyeye istenmeyen veya izinsiz reklam, promosyon materyali, önemsiz posta, spam veya ticari veya başka türlü istekler göndermemeyi, veya iletmemeyi, Eğitimleri, üyelere özel ders, eğitim ve öğretim hizmetleri sağlamak dışında herhangi bir iş için kullanmamayı kabul ve taahhüt eder.
9. Akademi ve Eğitmen, mekik.org’un yüklenen eğitimi, pazarlama, tanıtma, sergileme, kalite kontrol amacıyla kaydetmesini kabul eder. Eğitmen, adının, resminin, görüntüsünün veya sesinin; mekik.org tarafından eğitimi pazarlama, tanıtma, sergileme ve satma amacıyla bağlantılı olarak kullanmasına izni verir, tüm gizlilik, tanıtım hakları veya bunlarla bağlantılı benzer nitelikteki diğer haklardan, geçerli yasa kapsamında izin verilen ölçüde feragat eder.
10. Akademi ve Eğitmen, yüklediği eğitimin, pazarlanması, tanıtılması, sergilenmesi ve satımı amacıyla mekik.org’a lisans kullanım haklarının paylaşılmasını kabul etmiştir.
11. Akademi ve Eğitmen, yüklediği eğitimi güncel tutmayı kabul ve taahhüt eder. Güncel olmayan, yayın ilkerine uymayan eğitimlerin mekik.org tarafından silinmesini kabul eder.
12. Akademi ve Eğitmen, MekikLtdŞti’nin, mekik.org üzerinden sunacağı hizmetlerin kapsamını ve niteliğini belirlemekte tamamen serbest olduğunu, hizmetlere ilişkin olarak yapacağı her türlü değişikliği mekik.org’da yayınlamasıyla yürürlüğe girdiğini kabul eder.
13. Üyeler ve Kullanıcılar eğitimi satın aldıktan sonra maksimum 7 kez izleyebilirler. Üyeler ve kullanıcıların panellerinde, Satın aldıkları eğitimler 3 ay süre ile erişime açık olur. Bu nedenle, eğitmenin hesabı herhangi bir şekilde sona erse dahi son satın alım süresi dikkate alınarak 3 ay süre ile mekik.org’da eğitim yayımlanmaya devam eder, yeni satıma kapatılır.
14. Akademi ve Eğitmen, Üyeler eğitimini dijital olarak satamaz ve başka bir platformda daha düşük bir fiyatta yayınlayamaz.
15. Akademi ve eğitmen  derslerini Mekik.org’a kendi çekip yükleyebileceği gibi mekik.org da eğitmen  için dersleri kayda alabilir. Ancak MEKİK.ORG tarafından onaylanan içeriklerin çekimi yapılır.
16. Akademi ve EĞİTMEN ÜYE, mekik.org sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin ve yüklediği eğitimlerin kanunlar önünde doğru olduğunu, mekik.org’un bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt ederler. 
17. Akademi ve EĞİTMEN ÜYE, mekik.org internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran EĞİTMEN ÜYEYİ bağlayacaktır. 
18. Akademi ve EĞİTMEN ÜYE, mekik.org internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, eğitmen üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz. 
5. MEKİK.ORG’UN HAKLARI
1. İşbu akademi için eğitmen üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, MekikLtd Şti bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, MekikLtdŞti’nin üyeye karşı eğitmen üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı uğrayacağı zararlardan dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır. 
2. mekik.org internet sitesi yazılım ve tasarımı MekikLtd Şti mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar Akademi ve EĞİTMEN ÜYE, tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. mekik.org sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır. 
3. MekikLtd Şti, Akademi ve EĞİTMEN ÜYE’nin, kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiği takdirde; yasal gereklere uygun hareket etmek veya MekikLtdŞti’ne tebliğ edilen yasal işlemlere uymak ya da MekikLtdşti’nin haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna kanaat getirdiği hallerde bu bilgileri ilgili mercilere açıklama hakkına sahiptir. 
4. MekikLtdşti, mekik.org mevcut olan bilgilerin doğruluk ve güncelliğini sürekli olarak kontrol etme hakkına sahiptir. Ancak gösterilen çabaya rağmen, mekik.org üzerindeki bilgiler güncel değişikliklerin gerisinde kalabilir. mekik.org’a yükleneneğitimler mekik.org sitesinde yayın kurulu tarafından incelenecek, uygun bulunması halinde yayıma girecektir. Tüm bu incelemeye rağmen mekik.org’da yer alan bilgilerin, güncelliği, doğruluğu, şartları, kalitesi, performansı, pazarlanabilirliği, belli bir amaca uygunluğu ve MekikLtd Şti 'ninmekik.org’da mevcut ve bunlarla sınırlı olmayan, bunlarla bağlantılı veya bağımsız diğer bilgi, hizmet veya ürünlere etkisi ile tamlığı hakkında herhangi bir sarih ya da zımni garanti vermemektedir. 
5. MekikLtd Şti, işbu SİTE ve SİTE uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün, kampanya vs. bilgiler ve mekik.org sözleşme koşulları ile mekik.org’da sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, mekik.org’u ve içeriğini yeniden düzenleme, yayını durdurma ve/veya duraklatma hakkını saklı tutar. Değişiklikler, mekik.org sitesinde yayınlanmalarıyla yürürlüğe girerler. mekik.org kullanımı ya da mekik.org’a giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu koşullar link verilen diğer web sayfaları için de geçerlidir. Üye olan kişi haftalık bülten ve kampanya duyurularını e-mail ile almayı kabul eder. 
6. MekikLtd Şti, alınan hizmeti grup şirketleri ile paylaşabilir.
6. SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI
MekikLtd Şti, mekik.org’a erişilmesi, mekik.org’un ya da mekik.org’daki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir. Mekikltdşti, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. mekik.org’a ya da link verilen diğer web sitelerine erişilmesi ya da mekik.org’un kullanılması ile MekikLtdşti’nin, kullanım/ziyaret sonucunda, doğabilecek her tür sorumluluktan, mahkeme ve diğer masraflar da dahil olmak üzere her tür zarar ve talep hakkından ayrı kılındığı kabul edilmektedir. Akademi ve EĞİTMEN ÜYE, doğrudan ya da dolaylı olarak sebep oldukları zararları ilk talep halinde ve herhangi bir hükme lüzum olmaksızın nakden ve defaten ödeyeceğini şimdiden kabul, beyan ve taahhüt ederler.
7. GİZLİLİK- KİŞİSEL VERİLER
Mekikltdşti, Akademi ve EĞİTMEN ÜYE,’YE ilişkin bilgileri, işbu sözleşmeye aykırılık teşkil etmedikçe yasal düzenlemelere uygun olarak kullanabilir. Elektronik Ticaret işlemleri nedeniyle mekik.org’ un Akademi ve EĞİTMEN ÜYE’DEN elde ettiği kişisel bilgi ve veriler mekik.org tarafından gizli bir şekilde tutulup üçüncü kişiler ile paylaşılmaz. Ancak Akademi ve EĞİTMEN ÜYE,mekik.org’a üye olurken ve/veya başka yollarla geçmişte vermiş olduğu ve/veya gelecekte vereceği kişisel bilgilerin ve alışveriş bilgilerinin ve alışveriş ve/veya tüketici davranış bilgilerinin kendisine ürün ve hizmet tanıtımları, reklamlar, kampanyalar, avantajlar, anketler ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları amaçlarıyla toplanmasına, MekikLtd Şti ve bağlantılı organizasyonlar ile paylaşılmasına mekik.org ve bağlantılı organizasyonlar tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Akademi ve EĞİTMEN ÜYE, aksini bildirmediği sürece üyeliği sona erdiğinde de verilerin toplanmasına, Mekikltdşti’ nin bağlantılı organizasyonlar ile paylaşılmasına, mekik.org ve bağlantılı organizasyonlar tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder.
8 ÜCRETLENDİRME, TAZMİNAT, ÖDEME
1. Mekik .org da yayınlanacak eğitim videosunun hazırlanması akademilere aittir. İçerik sahibi akademi sahip olduğu içeriğin satışından elde edilecek olan cironun %60’ını alacaktır. Ayrıca kendi eğitimlerinin Satış pazarlamasına destek verebilmesi için mekik.org (eğitim Linki, QR kod veya özel şifre) verecektir. Bu şifreler ile sisteme girecek ve satın alacak kullanıcılar için ek%15 pazarlama desteği ile birlikte cirodan %75 pay alır.
2. mekik.org 'un çekim yaptığı Eğitimlerin satış fiyatını mekik.org ile içerik sahibi beraber belirleyecektir.   İçerik sahibi kendi çekimini yaptığı eğitimlerin bedelini kendi belirleme hakkına sahiptir. Ancak satışların 90 gün içinde  istenilen seviyede (en az 30 satın alma)olmaması durumunda 3 ay sonra mekik.org aylık 1000 TL internet servisi talep etme hakkına sahiptir. Fiyat artış talepleri en az 90 gün önceden mekik.org bildirilmesi gerekmektedir. Fiyat değişiklikleri yapılmış anlaşmaları etkilemez.. (Bu madde 1.1.2023 tarihinden itibaren geçerli olacaktır.)
3. İçerik çekimi Mekik.org tarafından yapılması durumunda; Akademi ve Eğitmenüye 3.000,00 TL +cirodan %5 bedel mekik.org’a ödeyecektir.(Bu madde 1.1.2023 tarihinden itibaren geçerli olacaktır.) Akademi tek fatura ile muhasebeleştirilecektir. Akademi içindeki eğitmenlere ödenecek ücreti akademi kendi içinde karar verecek ve faturalandırılacaktır.Mekik.org’un doğrudan akademinin eğitmenlerine ödeme yapmaz.
4. Kişisel vesektörel reklam videolarının yayınlanması aylık  veya  izlenme başına ücretlendirilecektir. Toplu eğitim satışlarında mekik.org’un belirlenen fiyattan %20 iskonto yapma hakkı vardır.
5. Faturalama ve Ödeme: mekik.org muhasebesi 15 günlük dönemler halinde her ayın 13’ünde ve 28’inde içerik sahibi akademilerin izlenme ve satış rakamlarını bildiren hakkedişi kayıtlı mail adresine bildirecektir. Bildirime müteakiben içerik sahibi akademi mekik.org’ a (Mekik Pazarlama Ltd Şti) faturasını keşide eder, kanuna ve hak edişe uygun faturanın keşide edilip tebliğ/teslim edildiği tarihinden itibaren 21 iş günü içerisinde, mekik.org, akademinin bildirdiği banka hesabına ödemeyi yapacaktır.
9. DEVİR
Mekikltd Şti, bu sözleşmeyi bildirimsiz olarak istediği zaman kısmen veya bütünüyle devredebilir. Ancak Akademi ve EĞİTMEN ÜYE bu sözleşmeyi veya herhangi bir kısmını başka bir tarafa devredemez. Bu türden bir devir girişimi geçersizdir.
10. SÖZLEŞMENİN FESHİ
İşbu üyelik sözleşmesi, Kullanıcı Site’yeAkademi ve EĞİTMEN ÜYE olarak üye olduğu sürece yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecek, kullanıcının üyelikten ayrılması veya geçici ya da kalıcı olarak üyeliğinin durdurulması halinde sona ermiş sayılacaktır. mekik.org, eğitmen üye işbu sözleşmeyi ya da mekik.org içinde yer alan üyelik ve hizmetlere ilişkin belli kuralları ihlal etmeleri durumunda, sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecek ve Akademi ve EĞİTMEN ÜYE fesih sebep olacak fiilleri nedeniyle mekik.org sitesinin uğramış olduğu tüm zararı tazmin edeceklerdir.
11. MÜCBİR SEBEP
MekikLtd Şti,, hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, mekik.org sitesine ait işbu “eğitmen üyelik sözleşmesinde geçen yükümlülükleri geç ifadan veya hiç ifa etmemekten dolayı herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir. Hukuken mücbir sebep sayılan bu hallerde, kullanıcılar tarafından gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt nedeniyle MekikLtdŞti’den herhangi bir ad veya nam altında tazminat talep etmeleri mümkün olmayacaktır. Akademi ve EĞİTMEN ÜYE bu durumu şimdiden kabul ve beyan ederler.
12. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ
İşbu Eğitmen Üyelik Sözleşmesi ve mekik.org’da yer alan hizmetlerden yararlanılmasından kaynaklanacak ihtilaflar Türk Hukuku’na tabidir ve Kuşadası Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. MekikLtdşti’nin, KULLANICI, Akademi, Eğitmen ve ÜYE’nin bulunduğu ülkede dava açma hakkı saklıdır.
13. YÜRÜRLÜLÜK ve KABUL
İşbu Web Sitesi Kullanım Koşulları, eğitmen üyelik sözleşmesi ve Üyelik Sözleşmesi, MekikLtd Şti tarafından Akademi veEĞİTMEN ÜYELERE ilan edildiği tarihte yürürlük kazanır. EĞİTMEN ÜYE, işbu sözleşme hükümlerini mekik.org sitesini kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. MekikLtdşti, dilediği zaman işbu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir, değişiklikler, sürüm numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek mekik.org üzerinden yayınlanır ve aynı tarihte yürürlüğe girer.

 

TRAINER MEMBERSHIP AGREEMENT FOR ACADEMIES

"The Trainer Membership Agreement for Academies signed up with you, will be stored electronically by us from the date it is established until the termination of your membership. Following the establishment of this agreement, the agreement text will be sent to your e-mail. You are strongly requested to keep this contract."

mekik.org TERMS OF USE and MEMBERSHIP AGREEMENT

The subject of this membership agreement is the determination of the services offered on mekik.org website and the conditions to benefit from these services together with the rights and obligations of the under mentioned parties.

1. PARTIES

This Trainer Membership Agreement for the Academies (hereinafter referred to as the "AGREEMENT") that you have signed with the request for Trainer membership in order to receive a service from mekik.org website (hereinafter referred to as mekik.org), has been concluded with Mekik Pazarlama Ltd Şti, with the purpose of the Trainer who provides training content to the site as specified below to benefit from the services provided on the site and will take effect when electronically approved by the USER or TRAINER MEMBER from the relevant site.

2. TERMS OF USE

2.1 TRAINER MEMBERS are deemed to have read the following written conditions and the general membership agreement which provides information about the use of mekik.org website and agree to comply with these conditions in advance.


2.2 The services offered on this SITE are provided by Mekik Online Pazarlama Ltd Şti (hereinafter referred to as " Mekik Ltd. Şti. ") resides in Yavansu Mh. S. Demirel Bulv. No.148 Kuşadası/AYDIN address, and the legal owner of mekik.org is Pasha 2 Ltd which holds the rights of usage and execution of the SITE.


2.3 This membership agreement can be amended under the conditions and at different times deemed necessary by Mekik Ltd. Şti., nevertheless these amendments shall be regularly posted on mekik.org and submitted for TRAINER MEMBERS, USERS and MEMBERS’ information and shall be valid from the amendment date.


2.4  All natural and legal persons who benefit from the SITE services and have access to mekik.org are deemed to have accepted in advance any amendments in the provisions of terms of use hereby made by Mekik Ltd. Şti.


2.5 Mekik Ltd. Şti. reserves the right to change and improve the information, forms and content appear or to be appeared in mekik.org site at any time.

3. DEFINITIONS

3.1. MEMBER: Any natural or legal person who wish to benefit from Mekik Ltd. Şti. for purchasing products / goods / services by completing in full the relevant membership form, and whose membership has been affiliated with the approval of Mekik Ltd. Şti. (Herein referred to as "MEMBER")


3.2. USER: A person who visits mekik.org site of Mekik Ltd. Şti. with the purpose of shopping or not shopping.


3.3. TRAINER MEMBER: Each natural and legal person who provides and uploads training content to the site in accordance with the procedures and principles determined by mekik.org, who completes in full the membership form for academies or the Trainer membership form, and whose membership has been affiliated with the approval of Mekik Ltd. Şti. (Herein referred to as "TRAINER MEMBER")


Individuals who turn 18 years of age can become a member by completing the relevant membership form on mekik.org with their real identity information. Companies wishing to become a TRAINER MEMBER (Private and partnerships), Collective Companies, Limited Partnerships, Limited Partnerships by Shares, Limited Liability Companies, Cooperatives and other organizations, by completing in full the relevant form in mekik.org with the identity information of their authorized who have attained 18 years of age, can become a TRAINER MEMBER. The "member name" is unique to the member and likewise "TRAINER MEMBER name" cannot be given to two different MEMBERS. Mekik Ltd. Şti. reserves the right to cancel / suspend the membership in the event that incorrect information given by persons who are members of mekik.org is detected.

3.4. ACADEMY: In the event that at least 3 Trainers get together and upload more than 5 training contents and the agreements between the Academy and Trainers are uploaded to this system, shall be referred to as academy. In such case, group trainings shall be embodied under a single taxpayer.

3.5. LINK: A link that enables to access to another website, files, content via mekik.org or to mekik.org, files and content from another website.


3.6. CONTENT: All kinds of visual, literary and auditory images such as information, files, pictures, programs, figures, prices, etc. published on or accessible from mekik.org website and / or any website.


3.7. WEBSITE TERMS OF USE, TRAINER MEMBERSHIP AGREEMENT AND MEMBERSHIP AGREEMENT: Herein this agreement concluded electronically between natural and / or legal persons who will benefit from commercial and personal services offered through mekik.org and Mekik Ltd. Şti.


3.8. PERSONAL INFORMATION: Information such as identity, address, e-mail address, phone number, IP address of the Trainer or the Member, which sections of mekik.org he/she visited, domain type, visiting date and time etc.

4. RESPONSIBILITIES OF THE TRAINER

 1. The Academy and the Trainer are responsible for the lessons, exams, course landing page, briefly for all published contents.

 2. The agreement, withdraw, transfer of copyrights between the Academy and the Trainers must be submitted to mekik.org.

 3. Mekik.org shall only then make the correspondence, progress payment and invoicing directly with the academy.

 4. The fee that the Academy pays to the Trainers is under the responsibility of the Academy.

 5. The Academy and the Trainer undertake that they hold the required licenses, rights, permissions and authority to provide training as specified herein this agreement and in the membership agreement.

 6. The Academy and the Trainer undertake that the published content will not violate or misuse the intellectual property rights of any third party.

 7. The Academy and the Trainer undertake that they have the required qualifications, certificates and expertise, including the education, training, knowledge and competency required to provide training that they offer, and that they will respond immediately to the members, and will generally ensure the quality of service in conformity with the standards of training services.

 8. The Academy and the Trainer accept and undertake not to publish or provide any inappropriate, offensive, racist, hateful, sexist, pornographic, wrong, misleading, incorrect, intrusive, slanderous or libellous content or information, not to send or convey unsolicited or unauthorized advertising, promotion material, junk and spam emails or commercial or other type of requests to any member, not to use the trainings for any other purpose other than providing private lessons, education and training services to the members.

 9. The Academy and the Trainer agree that mekik.org records the uploaded training with the purposes of marketing, promotion, presentation and quality control. The Trainer consents mekik.org to use his/her name, picture, image or voice with the purposes of marketing, promoting, presenting and sale the training, and waives all privacy, publicity rights or other rights of similar nature to the extent permitted under applicable law.

 10. The Academy and the Trainer have accepted their license usage rights to be shared with mekik.org with the purposes of marketing, promoting, presenting and sale the uploaded training. 1. The Academy and the Trainer agree and undertake to keep the uploaded training up to date. They accept that the trainings that are out of date and do not comply with the publication principles are deleted by mekik.org.

 2. The Academy and the Trainer accept that Mekik Ltd. Şti. is completely free to determine the scope and quality of the services it will provide on mekik.org, and any changes made on the services shall come into force when publishing on mekik.org.

 3. Members and Users are allowed to watch the training maximum 7 times after the purchase. In members’ and users’ panels, the trainings purchased will be accessible for 3 months. Therefore, even if the trainer's account expires in any matter, the training continues to be accessible on mekik.org for 3 months by considering the last purchase period, and is closed for a new sale.

 4. The Academy and the Trainer cannot sell their training to Members and users digitally, and cannot publish it on a lower price in any other platforms. 1. The Academy and the Trainer can record their lessons by themselves and upload to mekik.org, and besides mekik.org can record the lessons for the use of the Trainer. Only the content approved by MEKIK.ORG can be recorded.

 2. The Academy and the TRAINER MEMBER declare and undertake that the personal and other information given and the trainings uploaded while becoming a member of the mekik.org site are correct before the law, and that they will compensate all damages that mekik.org may suffer due to the inaccuracy of these information.

 3. The Academy and the TRAINER MEMBER accept and undertake in advance to comply with the provisions of the legal regulations and not to violate them while using the mekik.org website. Otherwise, all legal and criminal liabilities that may arise shall completely and exclusively bind the TRAINER MEMBER.

 4. The Academy and the TRAINER MEMBER cannot not use the mekik.org website in any way that causes to disrupt public order, violate general morality, disturb and harass others, violate the intellectual and copyrights of others, and for an illegal purpose. In addition, the trainer member cannot be involved in activities (spam, virus, trojan horse, etc.) and processes that prevent or obstruct others to use the services.

5. RIGHTS OF MEKIK.ORG

 1. The member who violates one or more of the articles specified in the trainer membership agreement for the academy is personally liable for this violation, and Mekik Ltd. Şti. shall be free and clear of the legal and criminal consequences of these violations. In addition, Mekik Ltd. Şti. reserves the right to claim compensation for damages incurred against the member due to non-compliance with the trainer membership agreement in case the incident is referred to the legal field due to this violation.

 2. The software and design of mekik.org website are owned by Mekik Ltd. Şti. and related copyright and / or other intellectual property rights are protected by the relevant laws and cannot be used, acquired or changed by the Academy and the TRAINER MEMBER without permission. Other companies and their products mentioned on the mekik.org website are trademarks of their owners and are also protected under intellectual property rights.

 3. If Mekik Ltd. Şti. requests the personal information of the Academy and the TRAINER MEMBER as a legal obligation; it has the right to act in accordance with the legal requirements or to comply with the legal procedures notified to Mekik Ltd. Şti. or in cases where Mekik Ltd. Şti. is deemed necessary to protect and defend its rights and property, to disclose herein these information to the relevant authorities.

 4. Mekik Ltd. Şti. has the right to continuously check the accuracy and timeliness of the information available on mekik.org. However, despite the efforts made, the information on mekik.org may fall behind the current changes. Trainings uploaded to mekik.org shall be reviewed by the editorial board of mekik.org website and shall be published if deemed appropriate. Despite all this review, Mekik Ltd. Şti. does not give any explicit or implicit warranty regarding the up-to-datedness, accuracy, conditions, quality, performance, marketability, suitability for a certain purpose of the information provided on mekik.org and their effect and completeness included but not limited to the other information, services and products related to them or that are independent.

 5. Mekik Ltd. Şti. reserves the right to change without a prior notice all types of services, products, campaigns etc., information available on this SITE and at the extension of this SITE, and the terms of mekik.org agreement and the information provided on mekik.org, to re-edit the content, stop and/or suspend the broadcast. Changes become effective upon their posting on the mekik.org website. These changes are deemed to have been accepted by accessing mekik.org or logging into mekik.org. These conditions are also valid for other linked web pages. The member agrees to receive weekly newsletters and campaign announcements by e-mail.

6. LIMITATION OF THE LIABILITY

Mekik Ltd. Şti. is not responsible for any direct or indirect damages that may arise due to the breach of the agreement, tortuous act, or other reasons by virtue of the access to mekik.org, the usage of mekik.org or information and other data, programs etc. on mekik.org. Mekik Ltd. Şti. does not accept any responsibility for the interruption of the transaction, error, negligence or interruption as a result of breach of the agreement, tortuous act, negligence or other reasons.

Mekik Ltd. Şti. is deemed to be distinguished from any right to loss and demand including any liability, court and other costs that may arise by virtue of usage/visit via accessingmekik.org or other linked websites or using mekik.org.

The Academy and the TRAINER MEMBER hereby acknowledge, declare and undertake to fully pay in cash at the first request and without any provision the damages they cause directly or indirectly.

7. PRIVACY – PERSONAL DATA

Mekik Ltd. Şti. can use the information about the Academy and the TRAINER MEMBER in accordance with the legal regulations unless it does not constitute a contradiction to this agreement. The personal information and data that mekik.org obtains from the Academy and the TRAINER MEMBER are kept confidential by mekik.org and not shared with third parties due to Electronic Commerce transactions. However, the Academy and the TRAINER MEMBER declare and accept the personal information and shopping information and shopping and / or consumer behaviour information provided in the past and / or to be provided in the future while signing up to mekik.org or by other means, to be collected for product and service promotions, advertisements, campaigns, advantages, surveys and other customer satisfaction techniques, to be shared with Mekik Ltd. Şti. and its affiliated organizations, to be used and archived by mekik.org and its affiliated organizations. The Academy and the TRAINER MEMBER declare and accept to allow data to be collected, shared with affiliated organizations, used and archived by mekik.org and affiliated organizations when their membership expires, unless otherwise is notified.

8.PRICING, COMPENSATION, PAYMENT

 1. The preparation of the training video to be published on mekik.org belongs to the academies.

The Academy, the content owner, shall receive 60% of the revenue to be generated from the sale of its content. Moreover, mekik.org shall provide a password (training Link, QR code or private password) to support Sales and marketing of its own trainings. With these passwords, it receives a 75% share from the revenue including with an additional 15% marketing support for users who will log in and buy.

 1. The sales price of the Trainings recorded by mekik.org will be determined by mekik.org and the content owner together. The content owner has the right to determine the cost of the trainings it records. However, if the sales doesn’t reach a satisfactory level within 90 days (at least 30 purchases), after 3 months, mekik.org has the right to request 1000 TL of internet service per month. Requests for price increases must be notified to mekik.org at least 90 days in advance. Price changes do not affect the agreements concluded. (This clause will be affective after 1.1.2023) 1. If the content is recorded by Mekik.org; The Academy and the Trainer Member shall pay 3,000.00 TL + 5% of the revenue to mekik.org. (This clause will be affective after 1.1.2023)The Academy will be accounted for with a self-billing. The fee to be paid to the Trainers within the Academy shall be decided and invoiced by the Academy itself. Mekik.org does not pay directly to the Trainers of the Academy.

 1. The Academy and the Trainer can publish training on other platforms under the name of mekik.org. However, a penal conditions of 15,000 TL is imposed on mekik.org for the publications to be made without using the name and logo of mekik.org for the trainings shot by mekik.org.

 2. Publishing of personal and sectoral advertising videos will be charged per month or per view. mekik.org has the right to make 20% discount from the determined price in collective training sales.

 3. Invoicing and Payment: the accounting of mekik.org shall send the progress payment showing the rating and sales figures of the content owner academies to their registered email addresses on the 13th and 28th of each month in 15-day periods.

Following the email notification, the content owner issues the invoice to mekik.org (Mekik Pazarlama Ltd. Şti), and within 21 working days from the date on which the invoice in accordance with the law and progress payment is issued and notified / delivered, mekik.org shall make the payment to the bank account specified by the Academy.

9. TRANSFER

Mekik Ltd. Şti. may transfer this agreement in whole or in part at any time without notice. However, the Academy and the TRAINER MEMBER cannot transfer this agreement or any of its part to another party. Such a transfer attempt is invalid.

10. TERMINATION OF THE AGREEMENT

This membership agreement shall remain in effect as long as the User remain a member of the Site as Academy and TRAINER MEMBER, and shall continue to produce terms and conditions between the parties, and shall be deemed to be terminated if the user withdraws from the membership or the membership is suspended temporarily or permanently. mekik.org may unilaterally terminate the agreement if the Trainer Member violates certain rules related to the membership or services in mekik.org and the Academy and TRAINER MEMBER shall compensate all damages of the mekik.org site due to their acts that cause the termination of the agreement.

11. FORCE MAJEURE

Mekik Ltd. Şti. does not accept any responsibility due to late performance or non-performance of the obligations stipulated in this “TRAINER membership agreement” of the mekik.org site in all cases that are legally considered as force majeure. In such cases, which are legally considered as force majeure, users will not be able to claim compensation under any name or appellation from Mekik Ltd. Şti. due to delay or failure or default. The Academy and the TRAINER MEMBER hereby accept and declare this condition.

12. APPLICABLE LAW AND AUTHORITY

Disputes arising from this Trainer Membership Agreement herein and utilization of the services available in mekik.org are subject to Turkish Law and Kuşadası Courts, and Enforcement Offices are authorized. Mekik Ltd. Şti. reserves the right to file a lawsuit in the country where the USER, Academy, Trainer and MEMBER are located.

13.ENFORCEMENT AND ACCEPTANCE

The Terms of Use of herein this Website come into force on the date when the Trainer Membership Agreement and the Membership Agreement are announced to the Academy and TRAINER MEMBERS by Mekik Ltd. Şti. THE TRAINER MEMBER hereby accepts the provisions of this agreement by using the mekik.org site. Mekik Ltd. Şti. may amend the provisions of this agreement at any time, and the amendments are published on mekik.org by specifying the version number and the date of amendment and come into force on the same date.