NÖRO SATIŞ EĞİTİMİ

Nöro Satış

Ders İçeriği

 • 11 Bölüm
 • 0 Kaynak
 • 02:25:14
 • Tanıtım - Neden Nöro Satışa Yatırım Yapmalısınız? Kişisel Marka Yolculuğu 00:04:21
 • Kaynak bulunmamaktadır..
 • Satış Tanıtımları (Egoist X Kreatif) ve 5 adımda Kreatif Nöro Satış Metodu 00:08:30
 • Kaynak bulunmamaktadır..
 • Kreatif Satış ve Egoist Satış Arasındaki Farklar 00:17:11
 • Kaynak bulunmamaktadır..
 • 3.Satış Değer Algısı ve Varsayımlar Neden Satamadığınızı Biliyor Musunuz? 00:18:16
 • Kaynak bulunmamaktadır..
 • 4. Müşteri ile Uyumu Yakalamak ve Güven Telkin Etmek 00:22:26
 • Kaynak bulunmamaktadır..
 • 5. Müşteride Satın Alma Yönünde Güçlü Bir İstek Uyandırma 00:10:28
 • Kaynak bulunmamaktadır..
 • 6. Müşteriyi Satın Alma Yönünde Harekete Geçirmek 00:10:29
 • Kaynak bulunmamaktadır..
 • 7. Bölüm - Müşteriyi Hizmetimizle Tatmin Etmek 00:12:54
 • Kaynak bulunmamaktadır..
 • 8. Müşteri İle İlişkimize Süreklilik Kazandırmak 00:14:04
 • Kaynak bulunmamaktadır..
 • 9. Satışta İtirazları Karşılama 00:14:26
 • Kaynak bulunmamaktadır..
 • 10. Satış Kapama Süreci 00:12:09
 • Kaynak bulunmamaktadır..
 • Derse ait sınav bulunmamaktadır

Akademi


Teacher
ACADEMY NEURO

ACADEMY NEURO “Academy Neuro” çatısı altında, danışman ekibimizle birlikte doğruluğunu bilimsel olarak kanıtladığımız “ekonomik değeri” olan iş modelleri kuruyor, performansı ve karlılığı arttıran eğitim programları tasarlıyoruz. Davranışsal Ekonomi alanındaki gelişmelere paralel olarak, satın alma noktasında vermiş olduğumuz kararların altında yatan nedenleri tanımlamak üzere yaptığımız çalışmalarda Nöropsikolojiyi ve Sinergolojiyi temel alıyoruz. Bu çalışmalar neticesinde, ortaya çıkan “ ...

Eğitmen


Teacher
Mert Aydıner

Liderlik ve Başarı Koçu, Konuşmacı ve Yazar Nöroanatomi konusundaki akademik geçmişime dayanarak harekete geçme noktasında verdiğimiz kararların ve davranışların altında yatan biyolojik ve psikolojik nedenleri tanımlamak üzere çalışmalar yapıyorum. Academy Neuro bünyesinde, doğruluğu bilimsel olarak kanıtlanmış bu çıktıları profesyonel iş dünyasına adapte ediyor, ekonomik karşılığı olan iş süreçleri yazıyor ve eğitim programları tasarlıyorum. Çalışmalarımda biyolojiyi, nöropsikolojiyi ve sinergolojiyi temel alıyorum. Ortaya çıkardığım “Derin farkındalık ve içgörü” ile kişilerin duygu durumlarını doğru tanımlayabilmelerine yardımcı oluyorum. Çevresel uyaranlar karşısında da tepkisel bir hayat sürmek yerine, ifadeleri ve davranışları konusunda “Bilinçli tercihlerde” bulunmalarını sağlıyorum. Deneyimli bir iş koçu olarak özellikle “Öz liderlik, duygusal zeka ve ilişki yönetimi” konularında hazırladığım rehber araçlar ile, bugün “Yeni nesil yönetim modeli” olarak kabul edilen koçluk ve mentorluk yaklaşımının iş dünyasına adaptasyonunu kolaylaştırıyorum. “Bana göre, insanlar istedikleri bir şeye ulaşmak için istemedikleri bir şeyi yapmaya zorlanmamalı. Yeteneklerini ortaya çıkaran, öz değerleriyle uyumlu ve var olma sebeplerine hizmet eden hedefler için çaba sarf etmeliler. Hayalini kurdukları her şeye hayat verecek gücün buna duydukları inançta saklı olduğunu unutmamalılar. Çünkü nasıl bilmekle olmak arasındaki fark yapmaksa, istemekle sahip olmak arasındaki fark da inanmaktır.” Çalışmalarımın ortak felsefesini “Beyni düşünmek üzere eğitmek” oluşturuyor. Nöropsikoloji temelinde tasarladığım "5 Adımda Yeni Nesil Liderlik Modeli" (Uyum>İstek>Hareket>Tatmin>Tekrar) ile çalışanların hem iş hayatlarında hem de özel yaşantılarında güvenlerini, bağlılıklarını ve performanslarını arttırmalarına yardımcı oluyorum. Bu ayrıcalıklı keşif yolculuğunda öğretmek için değil, öğrenmek için ve etkilemek için değil, etkilenmek için çaba göstermenin kişileri “insan mıknatısına” dönüştürdüğüne inanıyorum. Bu felsefe etrafında yaptığım çalışmaları da “SALESOLOGY – Neuro Sales For Success / Nöro Satış – Müşteri Mıknatısı Olmanın Formülü” adlı kitabımda bir araya getirdim. Yazdığım kitaplar, makaleler, verdiğim seminerler ve hazırladığım video içerikleriyle sizlerin de kendi keşiflerinizi yapmanıza aracı oluyorum. — Değerlerimiz.. 1- Adanmışlık duygusuyla çalışmak.. İşi sahiplenmek, proaktif bir anlayışla çalıştığımız kişilerin ve içinde bulundukları koşulların iyileşmesi için disiplinle çalışmak. 2- Özgürlüğün peşinde olmak.. Öğrenme tutkusuyla yaşamak, özgür irademizle kararlar vermemizi sağlayacak seçenekler oluşturmak. 3- Duyarlı olmak.. Empatik bir yaklaşımla çevremizdekilerin beklentilerini anlamak ve bunlara cevap verme çabası içinde olmak. 4- Güvenmek.. Paydaşlarımızla güvene dayalı, derinliği olan ilişkiler kurmak ve kazanmak için ön koşulun onların çıkarlarına öncelik vermek olduğunu bilerek kaynaklarımızı onları hedeflerine ulaştırmak için kullanmak. 5- Olumlu düşünmek.. Hayatımıza anlam katacak hedefler doğrultusunda her zaman yüksek beklentilerle ve moralle çalışarak çevremizdekilere güç, ilham ve cesaret vermek. 6- Bütünlük arz etmek.. Söylediğimiz ve yaptığımız şeylerde tutarlı olmak ve bunun sorumluluğunu taşımak. 7- Paylaşmak.. Sahip olduğumuz değerleri her geçen gün arttırmak ve bununla hizmet sunduğumuz herkesin hayatını olumlu yönde iyileştirmek ve zenginleştirmek. — Mert AYDINER Nöro Liderlik & Başarı Koçu, Konuşmacı ve Yazar www.mertaydiner.com

Dersi izlemek mi istiyorsunuz?

Hesabınız var mı? Giriş Yap

400.00 TL