AN INTRODUCTION TO EMOTIONAL INTELLIGENCE

This course explores what emotional intelligence is and what it is not. It covers the main models of emotional intelligence and what they mean but more importantly how they can be practically applied at work.

 

Ders İçeriği

 • 5 Bölüm
 • 0 Kaynak
 • 01:33:53
 • Introduction To The Course (Eğitime Giriş) 00:02:18
 • Kaynak bulunmamaktadır..
 • Learning Outcomes (Öğrenim Sonuçları) 00:02:01
 • Kaynak bulunmamaktadır..
 • Defining Emotional Intelligence (Duygusal Zekayı Tanımlama) 00:03:17
 • Kaynak bulunmamaktadır..
 • What is the Difference Between EI and EQ? (EI ve EQ Arasındaki Fark Nedir?) 00:03:19
 • Kaynak bulunmamaktadır..
 • The Thoughts of Dr. David Caruso about Emotional Intelligence (Duygusal Zeka Üzerine Dr. Caruso'nun Düşünceleri) 00:03:01
 • Kaynak bulunmamaktadır..
 • Insights into Emotions (Duyguları Kavrama) 00:02:07
 • Kaynak bulunmamaktadır..
 • Emotional Intelligence At Work (İşte Duygusal Zeka) 00:06:06
 • Kaynak bulunmamaktadır..
 • Working with the Emotional Climate (Duygusal Çevre ile Çalışma) 00:03:06
 • Kaynak bulunmamaktadır..
 • Giving and Receiving Feedback (Geri Bildirim Alma ve Verme) 00:02:49
 • Kaynak bulunmamaktadır..
 • The Advantages and Disadvantages of Emotional Intelligence (Duygusal Zekanın Avantaj ve Dezavantajları) 00:04:50
 • Kaynak bulunmamaktadır..
 • How Emotions Are Viewed (Duygular Nasıl Görülür) 00:01:15
 • Kaynak bulunmamaktadır..
 • The Development and Function of Emotion ( Duygunun Gelişimi ve İşlevi) 00:02:27
 • Kaynak bulunmamaktadır..
 • One Minute Observation Test (Bir Dakikalık Gözlem Testi) 00:01:01
 • Kaynak bulunmamaktadır..
 • The Basic Anatomy of the Brain (Beynin Temel Anatomisi) 00:05:49
 • Kaynak bulunmamaktadır..
 • Basic Human Emotions (Temel Insan Duyguları) 00:03:18
 • Kaynak bulunmamaktadır..
 • More About Emotions (Duygular Hakkında Daha Fazlası) 00:01:18
 • Kaynak bulunmamaktadır..
 • The Myth about Positive and Negative Emotions (Pozitif ve Negatif Duygularla ilgili Mitler) 00:03:52
 • Kaynak bulunmamaktadır..
 • The Wheel of Emotions (Duygu Çarkı) 00:01:52
 • Kaynak bulunmamaktadır..
 • The Expression of Emotion (Duyguların İfadesi) 00:04:53
 • Kaynak bulunmamaktadır..
 • Emotions and Higher-Order State (Duygular ve İleri Seviye Durum) 00:02:01
 • Kaynak bulunmamaktadır..
 • Understanding and Using Emotions (Duyguları Anlamak ve Kullanmak) 00:03:33
 • Kaynak bulunmamaktadır..
 • Identifying and Using Emotion (Duyguları Tanımlamak ve Kullanmak) 00:02:32
 • Kaynak bulunmamaktadır..
 • Emotional Intelligence as a Series of Abilities 00:01:15
 • Kaynak bulunmamaktadır..
 • Goleman's Emotional Intelligence Framework 00:04:31
 • Kaynak bulunmamaktadır..
 • More about EI as a Set of Abilities 00:02:11
 • Kaynak bulunmamaktadır..
 • What we can Learn from the Six Seconds Model 00:02:01
 • Kaynak bulunmamaktadır..
 • Measuring and Assessing Emotional Intelligence 00:04:04
 • Kaynak bulunmamaktadır..
 • Dos and Donts around Working with Emotional Intelligence 00:02:32
 • Kaynak bulunmamaktadır..
 • Practising and Learning Emotional Intelligence 00:01:16
 • Kaynak bulunmamaktadır..
 • Practising Emotional Intelligence 00:05:45
 • Kaynak bulunmamaktadır..
 • The One Percent Solution 00:01:28
 • Kaynak bulunmamaktadır..
 • Introduction to Emotional Intelligence Review 00:02:05
 • Kaynak bulunmamaktadır..
 • Derse ait sınav bulunmamaktadır

Akademi


Teacher
MEKİK Uluslararası Eğitmenler

Bağımsız uluslararası eğitmenleri buluşturan akademi.

Eğitmen


Teacher
Robin Hills

Robin Hills, duygusal zeka, pozitif psikoloji ve sinirbilime odaklanan eğitim, koçluk ve kişisel gelişim konusunda uzmanlaşmış bir şirket olan Ei4Change – Emotional Intelligence 4 Change'in Direktörüdür.

Robin, , yöneticilerin ve liderlerin, artan öz farkındalık ve başkalarını anlama yoluyla iş performansını geliştirmelerine yardımcı olmada 40 yılı aşkın iş ve ticari deneyime sahiptir. Çalışmalarında tip, özellik, davranış ve duygusal zekayı değerlendirmek için uluslararası kabul görmüş profil oluşturma araçlarını kullanır.

Robin, The Authority Guide Series'de yer alan iki iş kitabının yazarıdır ve dayanıklılık konusundaki katartik konuşmaları desteklemek için bir deneyimsel koçluk metodolojisi olan “Images of Resilience” ‘ı geliştirmiştir.

Robin, internette bulunan en kapsamlı çevrimiçi duygusal zeka kurslarını geliştirmiştir. Bunlar liderlik, takım çalışması, çatışma yönetimi, esneklik ve iletişim becerileri gibi konuları kapsar. Eğlenceli, ilgi çekici kurslar 175'ten fazla ülkede 200.000'den fazla öğrenci tarafından alınmıştır.

Robin, bu çalışmaya dayanarak uluslararası duygusal zeka konferanslarında konuşmalar ve sunumlar yapmıştır. Bunlar Güney Afrika, Hindistan, Orta Doğu, Amerika Birleşik Devletleri (Harvard Üniversitesi) ve Birleşik Krallık genelinde yapılmıştır.

-

Robin Hills is Director of Ei4Change – Emotional Intelligence 4 Change – a company specialising in training, coaching and personal development focused on emotional intelligence, positive psychology and neuroscience.

Robin has over 40 years’ business and commercial experience helping executives and leaders develop business performance through increased self-awareness and understanding of others. In his work, he uses internationally recognised profiling tools to assess type, trait, behaviour, and emotional intelligence.

Robin is the author of two business books in The Authority Guide Series and has developed an experiential coaching methodology Images of Resilience to support cathartic conversations around resilience.

Robin has developed the most comprehensive range of emotional intelligence online courses that are available on the internet.  These cover topics such as leadership, team work, conflict management, resilience, and communication skills. The fun, engaging courses have been taken by over 200,000 learners in 175+ countries.

Based upon this work, Robin has spoken and delivered at international emotional intelligence conferences. These have been held in South Africa, India, the Middle East, the United States (Harvard University) and across the United Kingdom.

Altyazı Seçenekleri

 • Ingilizce
 • Türkçe

Dersi izlemek mi istiyorsunuz?

Hesabınız var mı? Giriş Yap

109.99 TL