COLLABORATİON AND EMOTİONAL INTELLİGENCE

Determine how to build more collaborative relationships using your emotional intelligence.

Ders İçeriği

 • 6 Bölüm
 • 10 Kaynak
 • 01:49:56
 • Introduction to Collaboration and Emotional Intelligence 00:02:25
 • Kaynak bulunmamaktadır..
 • Tips to Develop Emotional Intelligence 00:04:38
 • Practical Activity - Assess your Collaborative Competencies
 • The Learning Outcomes of the Course 00:01:35
 • Practical Activity - Managing Collaboration
 • The Difference Between EI and EQ 00:03:19
 • Kaynak bulunmamaktadır..
 • Insights into Emotions 00:02:07
 • Kaynak bulunmamaktadır..
 • Emotional Intelligence at Work 00:06:06
 • Kaynak bulunmamaktadır..
 • Working with the Emotional Climate 00:03:06
 • Kaynak bulunmamaktadır..
 • A Straightforward Definition of Emotional Intelligence 00:03:17
 • Emotional Intelligence FAQs
 • Running Virtual Meetings with Emotional Intelligence 00:02:53
 • Kaynak bulunmamaktadır..
 • Introducing Collaboration 00:03:59
 • Kaynak bulunmamaktadır..
 • Win-Win Collaboration 00:06:06
 • Kaynak bulunmamaktadır..
 • Emotional Intelligence and Win-Win 00:01:16
 • Kaynak bulunmamaktadır..
 • Workplace Collaboration 00:04:16
 • Kaynak bulunmamaktadır..
 • Why and When to Collaborate 00:02:53
 • Kaynak bulunmamaktadır..
 • The Principles and Characteristics of Collaboration 00:03:18
 • Kaynak bulunmamaktadır..
 • The Levels of Collaboration 00:02:51
 • Kaynak bulunmamaktadır..
 • The Ground Rules of Collaboration 00:01:39
 • Kaynak bulunmamaktadır..
 • The Modes of Collaboration 00:03:06
 • Kaynak bulunmamaktadır..
 • The Advantages of Collaboration 00:01:48
 • Kaynak bulunmamaktadır..
 • The Disadvantages of Collaboration 00:01:36
 • Kaynak bulunmamaktadır..
 • Some Difficulties with Collaboration 00:02:38
 • Practical Activity - Collaboration at Work
 • Conflict and Trust - Factors and Questions to Consider 00:02:49
 • Kaynak bulunmamaktadır..
 • More About Trust 00:03:41
 • Kaynak bulunmamaktadır..
 • Building Trust 00:04:49
 • Practical Activity - Checking your Emotional Bank Account
 • Behavioural Flexibility 00:02:55
 • Kaynak bulunmamaktadır..
 • William Moulton Marston's Model of Behaviour 00:02:14
 • Kaynak bulunmamaktadır..
 • The High Dominance Behavioural Style 00:02:31
 • Kaynak bulunmamaktadır..
 • The High Influence Behavioural Style 00:03:15
 • Kaynak bulunmamaktadır..
 • The High Steadiness Behavioural Style 00:03:18
 • Kaynak bulunmamaktadır..
 • Building Collaborative Relationships with Behavioural Styles 00:03:13
 • Kaynak bulunmamaktadır..
 • Introduction to Behavioural Styles - The Objectives of this Module 00:01:35
 • Practical Activity - Assessing your Behavioural Style
 • The High Compliance Behavioural Style 00:03:13
 • Poster - Emotional Intelligence, Collaboration and Behavioural Styles
 • Ideal Behaviours for Ideal Interactions 00:04:44
 • Booklet - Behavioural Styles - Do's and Don'ts
 • Practical Activity - Behavioural Styles and Collaboration
 • Collaboration and Emotional Intelligence - Learning Takeaways 00:02:46
 • Kaynak bulunmamaktadır..
 • Facilitating Collaborative Meetings 00:04:01
 • Practical Activity - Learning Review
 • Derse ait sınav bulunmamaktadır

Akademi


Teacher
MEKİK Uluslararası Eğitmenler

Bağımsız uluslararası eğitmenleri buluşturan akademi.

Eğitmen


Teacher
Robin Hills

Robin Hills, duygusal zeka, pozitif psikoloji ve sinirbilime odaklanan eğitim, koçluk ve kişisel gelişim konusunda uzmanlaşmış bir şirket olan Ei4Change – Emotional Intelligence 4 Change'in Direktörüdür.

Robin, , yöneticilerin ve liderlerin, artan öz farkındalık ve başkalarını anlama yoluyla iş performansını geliştirmelerine yardımcı olmada 40 yılı aşkın iş ve ticari deneyime sahiptir. Çalışmalarında tip, özellik, davranış ve duygusal zekayı değerlendirmek için uluslararası kabul görmüş profil oluşturma araçlarını kullanır.

Robin, The Authority Guide Series'de yer alan iki iş kitabının yazarıdır ve dayanıklılık konusundaki katartik konuşmaları desteklemek için bir deneyimsel koçluk metodolojisi olan “Images of Resilience” ‘ı geliştirmiştir.

Robin, internette bulunan en kapsamlı çevrimiçi duygusal zeka kurslarını geliştirmiştir. Bunlar liderlik, takım çalışması, çatışma yönetimi, esneklik ve iletişim becerileri gibi konuları kapsar. Eğlenceli, ilgi çekici kurslar 175'ten fazla ülkede 200.000'den fazla öğrenci tarafından alınmıştır.

Robin, bu çalışmaya dayanarak uluslararası duygusal zeka konferanslarında konuşmalar ve sunumlar yapmıştır. Bunlar Güney Afrika, Hindistan, Orta Doğu, Amerika Birleşik Devletleri (Harvard Üniversitesi) ve Birleşik Krallık genelinde yapılmıştır.

-

Robin Hills is Director of Ei4Change – Emotional Intelligence 4 Change – a company specialising in training, coaching and personal development focused on emotional intelligence, positive psychology and neuroscience.

Robin has over 40 years’ business and commercial experience helping executives and leaders develop business performance through increased self-awareness and understanding of others. In his work, he uses internationally recognised profiling tools to assess type, trait, behaviour, and emotional intelligence.

Robin is the author of two business books in The Authority Guide Series and has developed an experiential coaching methodology Images of Resilience to support cathartic conversations around resilience.

Robin has developed the most comprehensive range of emotional intelligence online courses that are available on the internet.  These cover topics such as leadership, team work, conflict management, resilience, and communication skills. The fun, engaging courses have been taken by over 200,000 learners in 175+ countries.

Based upon this work, Robin has spoken and delivered at international emotional intelligence conferences. These have been held in South Africa, India, the Middle East, the United States (Harvard University) and across the United Kingdom.

Altyazı Seçenekleri

 • Ingilizce
 • Türkçe

Dersi izlemek mi istiyorsunuz?

Hesabınız var mı? Giriş Yap

219.99 TL