MESAFELİ SATIŞ SÖZLEŞMESİ

Mesafeli Satış Sözleşmesi

 

İşbu sözleşme 27 Kasım 2014 tarih ve 29188 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan Mesafeli Sözleşmeler Yönetmelik gereği internet üzerinden gerçekleştiren satışlar için sözleşme yapılması zorunluluğuna istinaden düzenlenmiş olup, maddeler halinde aşağıdaki gibidir.

 

MADDE 1 - KONU

İşbu sözleşmenin konusu, SATICI'nın, ALICI'ya satışını yaptığı, ilgili web sitesinde nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen hizmetin satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun-Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini kapsamaktadır.

 

MADDE 2.1 - SATICI BİLGİLERİ

Ünvan: Pasha 2 Gayrimenkul  Pazarlama Ltd Şti (Bundan böyle SATICI olarak anılacaktır.)

Adres: Yavansu Mh. S. Demirel Bulv. No.148 Kuşadası/AYDIN

Telefon: …………………………………

Email: ……………………………………

İlgili web sitesi; www.mekik.org

 

MADDE 2.2 - ALICI BİLGİLERİ

 

Müşteri olarak ilgili web sitesine üye olan kişi. Üye olurken kullanılan adres ve iletişim bilgileri esas alınır. Bundan böyle (ALICI) olarak anılacaktır.

 

MADDE 3 - SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN BİLGİLERİ

 

Ürün / Hizmetin türü, miktarı, satış bedeli, ödeme şekli, siparişin sonlandığı andaki bilgilerden oluşmaktadır. Detayları siparişin verildiği zamanda mekik.org web sitesinde belirtilmektedir. Ayrıca sipariş sonrası ALICI'nın üye olurken belirttiği mail adresine gönderilmektedir. Fiyat ve diğer taahhütlerin geçerililik süresi siparişin oluşturulduğu zaman (gün, saat ve dakika) itibariyle geçerlidir. SATICI eğitim tarihleri, eğitmen, eğitim yeri, eğitim süresi ve içerik ile ilgili her türlü değişiklik yapma hakkını saklı tutar. Belirtilen ücretlere KDV dahildir.

 

MADDE 4 - GENEL HÜKÜMLER

 

4.1 - ALICI, Madde 3'te belirtilen sözleşme konusu ürün veya hizmetin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin tüm ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda gerekli teyidi verdiğini beyan eder.

4.2 - Sözleşme konusu ürün veya ürünler, yasal 30 günlük süreyi aşmamak koşulu ile her bir ürün/hizmet için ALICInın veya gösterdiği elektronik adresine teslim edilir. Veya kullanımına açılır.

4.3- Cayma hakkının kullanılamayacağı eğitim ve öğretim faaliyetlerinde belirtilen ürün veya hizmet satın alması yapılmışsa, ALICI bu bedelin geri ödenmesini talep etmeyeceğini peşinen kabul etmiş sayılır. ALICI alınan hizmet bedelinin SATICI tarafından, yukarıda belirtilen bilgiler doğrultusunda, alacak olarak kaydedilmesini beyan eder. ALICI Kart numarasının değişmesi, son kullanma tarihinin geçmesi, çalınması, kaybolması durumunda, gerekli yerlere yasal başvuru yapacağını, SATICI'nın bu durumla ilişkilendirilmeyeceğini kabul eder. Ayrıca ALICI önceden vermiş olduğu ödeme tarihinde, ödemenin iptalinin istenmesi veya ödenmemesi gibi isteklerinden feragat ettiğini, sipariş vermesi suretiyle kabul ve taahhüt eder. SATICI gerek görülmesi durumunda ALICI'ya ödemeyi internetten yaptığına ve iade etmeyeceğine dair Ödeme Formu doldurma ve onay isteme hakkını saklı tutar.

 

4.4- SATICI mücbir sebepler veya internet kullanımının kesilmesi gibi olağanüstü durumlar nedeni ile sözleşme konusu ürünü süresi içinde sağlayamaz ise, durumu ALICI'ya bildirmekle yükümlüdür. Bu takdirde ALICI siparişin iptal edilmesini, engelleyici durumun ortadan kalkmasına kadar ertelenmesi haklarından birini kullanabilir. ALICI'nın satın aldığı siparişi iptal etmesi halinde ödediği tutar 10 gün içinde kendisine nakit ve def'aten ödenir. Eğer kredi kartıyla ödeme yapılmışsa aynı kredi kartına iadesi gerçekleştirilir.

 

MADDE 5 -ALICININ YÜKÜMLÜLÜKLERİ

5.1- ALICI, eğitim içeriğinde öğrenmiş olduğu bilgileri ve teknikleri kesinlikle diğer insanları manipüle edici ya da zarar verecek şekilde kullanmayacaktır. Bu maddenin ihlali söz konusu olduğunda sertifikaları ve/veya diplomaları iptal edilecektir ve sertifikalarını derhal SATICI'ya iade edecektir.

5.2- ALICI, satın aldığı eğitimin içeriğinin terapi amaçlı bir eğitim olmadığını; kişisel gelişim, danışmanlık ve eğitime destek amaçlı bir program olduğunu kabul eder.

5.3- ALICI, yararlanacağı eğitime başlarken fiziksel ve zihinsel sağlığının ve psikolojisinin iyi olduğunu kabul eder. Bu konuda en ufak bir şüphe durumunda bir (doktor, psikiyatrist vb.) profesyonelin görüşünü alması gerektiğinin bilincinde olduğu ve herhangi bir şekilde doktor ya da psikiyatrist tarafından eğitime katılmasında sakınca görülmediğini kabul eder.

5.4- ALICI, SATICI'nın eğitim ve danışmanlık ile ilgili bir garanti vermediğini kabul eder.

5.5.- ALICI, mekik.org markasının ve eğitimlerinin tüm mali ve manevi haklarının SATICI'ya ait olduğunu kabul eder.

5.6- ALICI prosedürü tamamlaması halinde SATICI'dan alacağı sertifika ve/veya diplomalar ile devletin kanunlarla mezun olmuş kişilere verdiği bir diploma olmadığını ve bu belgeler ile iş ve meslek sahibi olmayacağını kabul eder.

5.7- ALICI, eğitim aşamalarını tamamlaması halinde verilen sertifikanın Milli Eğitim Bakanlığı/YÖK ile hiçbir bağlantısı olmadığını kabul eder.

5.8- ALICI, SATICI'dan aldığı eğitim programının içinde verilecek olan eğitim materyallerini (CD-DVD-manuel-uygulama kitapçığı) hiç bir şekilde kopyalayamaz, çoğaltamaz, satamaz. ALICI herhangi bir şekilde söz konusu materyalleri kopyaladığı takdirde bu ürünlerle ilgili SATICI'nın uğrayacağı tüm maddi ve manevi zararları ile yoksun kalınan kazancı tazmin edeceği gibi cezai yaptırımlarla da karşı karşıya kalacaktır.

 

MADDE 6 - DİĞER HUSUSLAR

6.1 - YETKİLİ MERCİLER

İşbu sözleşmenin uygulanmasında, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri ile Kuşadası Tüketici Mahkemeleri yetkilidir.

6.2 - GEÇERLİLİK

Bu sözleşme siparişin gerçekleştiği tarihte ALICI'ya bildirilmiş olup, üyelik sözleşmesinin bir eki olmak üzere sözleşme 6 ana maddeden oluşmaktadır.

Siparişin gerçekleşmesi durumunda ALICI işbu sözleşmenin tüm koşullarını kabul etmiş sayılır.