KVKK

Sözleşme

Mekik(“Mekik”) olarak kişisel verilerinizin gizliliğine ve 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Hakkında Kanun (“Kanun”) kapsamında hukuka uygun biçimde işlenmesine önem vermekteyiz.Bu kapsamda, işbu Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası (“Politika”), Mekik tarafından işletilmekte olan www.mekik.org web sitesinin veya mobil uygulamasının (“Platform”) ziyaret edilmesi, Platform`a üye olunması veya üye olunmaksızın Platform üzerinden veya başkaca bir suretle sunulan ürün ve hizmetlerden faydalanılması durumunda Mekik tarafından elde edilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin usul ve esaslar hakkında sizleri bilgilendirmektedir.

 • Hangi Veriler İşlenmektedir?

 

Mekik, aşağıda belirtilen metotlarla kullanıcılardan çeşitli statik (sabit) ve dinamik (değişken) veriler toplamaktadır. Mekik’in topladığı veriler, Kullanıcıların kullandığı hizmetlere ve özelliklere bağlıdır. İşbu başlık altında, Mekik tarafından sunulan Hizmetler kapsamında işlenen ve Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca kişisel veri sayılan verilerin hangileri olduğu aşağıda gruplar halinde sıralanmıştır. Aksi açıkça belirtilmedikçe, işbu Bilgilendirme’de arz edilen hüküm ve koşullar kapsamında “kişisel veri” ve “özel nitelikli kişisel veri” ifadeleri aşağıda yer alan bilgileri içermektedir:

 

 • Ad ve İletişim Bilgileri: Ad, soyadı, cep telefonu, ev telefonu, iş telefonu, adresi, e-posta adresi, fatura bilgileri, TC kimlik numarası (ulusal kimlik numarası), kimlik fotokopisi ve benzer diğer belgeler.

 

 • Kimlik Doğrulama Bilgileri: Kullanıcıların üyelik bilgileri, kimliği doğrulamak için ve hesaba erişimi sağlamak için kullanılan parolaları, Kullanıcı Adı, kontak bilgileri, parola ipuçları, Kullanıcı numaraları, ilan numaraları.

 

 • Demografik Veriler: Doğum tarihi, yaş, cinsiyet, medeni hali, eğitim durumu, meslek, ilgi alanları, tercih edilen dil verileri.

 

 • Kullanım Verileri ve Sık Kullanılanlar: Çeşitli yazılım ve teknolojik araçlar vasıtasıyla cihazlarınızdan toplanan veriler dahil ancak bunlarla sınırlı olmamak üzere Mekik’i veya çağrı merkezlerini arama nedenleriniz, ses kayıtları, rakip pazar analizi kullanım bilgileri, ürünün kullanıldığı tarih ve saat verileri, ilanı oluşturulan il, ilçe, mahalle, Platform üzerinden bakılan ilanlar, metrekare fiyatları, iş ortağı modülü üzerinden iş ortaklarının sisteme aktardıkları talep ve karşılığında sağlanan kullanıcı bilgileri, tercih edilen geri dönüş metodu ve tarihi, cevap verilen kanallar, Platform’a son giriş tarihi, gönderi türü, ziyaret edilen internet siteleri, görüntülenen sayfa sayısı, ziyaret süresi ve hedef tamamlama sayısı, ziyaret edilen ilanların kategorileri, hizmet kullanımı sırasında oluşan hatalar ve benzeri sorunlar.

 

 • Konum Verileri: Kullanıcıların hassas veya yaklaşık konumları ile ilgili verileri kapsar. GPS verisi ile IP ve port adreslerinden çıkarılan konum verisi, kullanıcı Platform’un mobil uygulamasını kullanırken kullanıcının izin vermesi halinde kullanılır.

 

 • Ödeme Verileri: Müşteri fatura ve ödeme bilgileri (adı, soyadı, fatura adresi, TC kimlik numarası, vergi kimlik numarası), üyeye gönderilen faturalar ve üyelerden alınan ödemelere ait dekont örnekleri, ödeme numarası, fatura numarası, fatura tutarı, fatura kesim tarihi verileri.

 

 • İçerik Verileri: Markanın sahte olmadığına dair talep edilen belgeler (fatura, garanti belgesi vs), ilan bilgileri, üyelik bilgileri, bildirim açıklaması, çözüm açıklaması, memnuniyet, bildirim nedeni, müşteri notu, yenileme tarihi, geri bildirim, belge gönderim nedeni, Hizmet’in kullanımı sırasında belirtilen hata içeriği, ara bilgilendirme durumu, ara bilgilendirme, arama nedeni verileri.

 

Cookie/Çerez Kullanımı

Web sitemiz sizi diğer web sitesi kullanıcılarından ayırt etmek için tanımlama bilgileri (çerezler) kullanır. Bu, web sitemizde gezinirken size iyi bir deneyim sunmamıza yardımcı olur ve aynı zamanda sitemizi iyileştirebilmemizi sağlar. Tanımlama bilgisi bir web sitesi tarafından sabit diskinize kopyalanan küçük bir metin dosyasıdır. Tanımlama bilgisi, kabul ettiğiniz takdirde, bilgisayarınıza koyduğumuz harfler ve rakamlardan oluşan küçük bir dosyadır.


 Bu web sitesinde, müşterilerimizin gezinme deneyimini iyileştirmek için tanımlama bilgileri kullanılmaktadır. Mekik, gizliliğinize önem verir; aşağıda, tanımlama bilgilerinde kullanılan bilgilerin detayları, bu bilgilerin kaydedilmesini nasıl engelleyebileceğiniz ve bunun gezinme deneyiminiz üzerindeki etkileri açıklanmıştır.

 

Tanımlama bilgilerini devre dışı bırakmak/etkinleştirmek

Tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek tanımlama bilgilerini etkinleştirebilir veya devre dışı bırakabilirsiniz. Fakat, tanımlama bilgilerini devre dışı bırakmanız durumunda, sitedeki bazı interaktif özellikleri kullanamayabilirsiniz. Güncel web sitelerinin büyük çoğunluğu, tarayıcı ayarlarınız üzerinden kaydedilen tanımlama bilgilerini kontrol eder. Hangi tanımlama bilgilerinin kaydedildiği ve onları nasıl yönetebileceğiniz veya silebileceğiniz hakkında daha fazla bilgi edinmek için www.allaboutcookies.org adresini ziyaret edebilirsiniz.

Web İşaretçileri
 Www.
mekik.org web sayfası, bu sayfayı ziyaret eden kullanıcıları saymasına imkân tanıyan ve web işaretçileri olarak da bilinen (bazen temiz gifler olarak da adlandırılır) elektronik görüntüler içerir. Web işaretçileri, yalnızca tanımlama bilgisi sayısı, sayfa görüntüleme zamanı ve tarihi ile web işaretçilerinin bulunduğu sayfanın bir tanımlamasını içeren sınırlı bilgileri toplar.

 

 • Kişisel Veri İşleme Amaçları

 

Mekik tarafından edinilen kişisel verileriniz aşağıdaki amaçlar doğrultusunda Kanun’un 5. ve 6. maddesi kapsamında belirtilen veri işleme şartları ve amaçları dahilinde işlenebilecektir.

 

Platform kapsamında sunulan hizmetlerden (“Hizmetler”) faydalanmanızın sağlanması sırasında Mekik tarafından edinilen kişisel verileriniz üyelik başvuru ve işlemleri; kullanıcı ve hesap tanımlamaları; kimlik doğrulama; muhasebe, finans ve ödeme operasyonları; yatırımcı ilişkileri; optimizasyon ve teknik geliştirmeler; satış ve pazarlama yönetimi; iş geliştirme; dijital veya diğer mecralarda reklam, tanıtım ve promosyon yönetimi; kurumsal iletişim ve itibar yönetimi; üye ilişkileri yönetimi; ana veri oluşturma üye memnuniyet ve bağlılığı; bilgi ve sistem güvenliği ve marka araştırmasına ilişkin süreçlerde aşağıda sıralanan amaçlarla işlenebilecektir.

 

 • Mekik tarafından yürütülen ticari faaliyetlerin gerçekleştirilmesi için iş birimlerimiz tarafından gerekli operasyonların ve buna bağlı iş süreçlerinin yürütülmesi,
 • Hizmetler’den üyelerimizin faydalandırılması için gerekli çalışmaların ve iş süreçlerinin yürütülmesi,
 • Size (reklam, arama sonuçları ve diğer kişiselleştirilmiş içerik gibi) konum tabanlı hizmetler sunmak için coğrafi konum bilgileri kullanmak,
 • Hizmetler’in ilgili kişilerin beğeni, tercih, kullanım alışkanlıkları ve ihtiyaçlarına göre özelleştirilerek önerilmesi ve tanıtılması için gerekli olan aktivitelerin planlanması ve yürütülmesi,
 • Şirketimizin ve Şirketimizle iş ilişkisi içerisinde olan ilgili kişilerin hukuki, teknik, ticari ve iş güvenliğinin temini.

 

 • Kişisel Verilerin Aktarımı

 

Mekik, kişisel verileri, yukarıda açıklanan işleme amaçlarının da yerine getirilebilmesini sağlamak, ticari elektronik ileti iletebilmek, verileri işlemek, saklamak, korumak amaçlarıyla elektronik ileti ve/veya SMS gönderilmesini sağlamak üzere iş/çözüm ortakları, aracı hizmet sağlayıcılar, yazılım hizmeti alınan, veri işleyen ve saklayan şirketler ve gizlilik sözleşmeleri ile güvenliği sağlanmak kaydı ile hizmet alınan gerçek veya tüzel kişiler ve danışmanlar ile bankaların emlak satışları için bankalar, emlak projeleri ile ilgili olarak müteahhitlik firmaları, sosyal medya mecraları, gayrimenkul teknolojileri sektöründe işbirliği içinde olduğumuz tedarikçi ve iş ortakları dahil üçüncü gerçek ve/veya tüzel kişiler ile ve yasal zorunluluklar kapsamında yetkili kurum, kuruluş, merci, idari ve yargı organları ile yasal sınırlara uygun olarak ve ilgili işlemin gereği ve amacı ölçüsünde paylaşabilir ve aktarabilir. Kişisel veriler, yukarıda belirtildiği üzere Türkiye’de aktarılabileceği gibi, Türkiye’de işlenerek veya Türkiye dışında işlenip muhafaza edilmek üzere (kişisel verilerin korunması hususunda yeterli koruma bulunan ülkelere ve/veya yeterli koruma bulunmayan ülkeler için KVKK’da belirtilen şartlara uyulmak sureti ile) yurt dışına da aktarabilecektir. Ayrıca kişisel veriler, yasal bir gereklilik gereği bu verileri talep etmeye ve almaya yetkili olan kamu kurum veya kuruluşları ile de paylaşılabilecektir. Kullanıcının ad ve iletişim bilgileri, ödeme aşamasında onaylayacağı ödeme kuruluşu çerçeve sözleşmesi uyarınca ve 9 Ocak 2008 tarihli ve 26751 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Suç Gelirlerinin Aklanmasının ve Terörün Finansmanının Önlenmesine Dair Tedbirler Hakkında Yönetmelik uyarınca kimlik doğrulaması gerçekleştirilmesi amacıyla ödeme kuruluşlarıyla paylaşılabilecektir.

 

 • Kişisel Verilerin Toplanma Yöntemi ve Hukuki Sebebi

 

Mekik, daha etkin bir şekilde çalışmak ve size en iyi deneyimi sunmak için kişisel verilerinizi toplamaktadır. Verileriniz, aşağıdaki yöntemler kullanılarak toplanmaktadır:

 

 • Doğrudan Platform’a Vermiş Olduğunuz Veriler: Hizmet’in ifası için ve Hizmet’in kullanımı öncesinde veya sırasında, Platform’a Kullanıcıların kendi inisiyatifleri doğrultusunda verdikleri kişisel verileri ifade eder. Bu kişisel veriler, doğrudan Kullanıcılar tarafından Platform’a pozitif hareketleri neticesinde verilen tüm kişisel verileri kapsar. Örneğin, ad-soyad, iletişim bilgileri, kimlik bilgileri, demografik veriler ve içerik bilgileri bu tür verilere girmektedir.

 

 • Platformumuzu Kullandığınız Zaman Elde Ettiğimiz Veriler: Mekik’in sunduğu hizmet sırasında, belirli yazılım ya da teknolojik araçlar vasıtasıyla alınan Kullanıcıların kullanım alışkanlıklarına ilişkin kişisel verileri kapsamaktadır. Örneğin, konum verileri ve sık kullanılanlar ile birlikte ilgi alanları ve kullanım verileri bu tür verilere girmektedir.

 

 • Mekik, online davranışsal reklamcılık ve pazarlama yapılabilmesi amacıyla siteye gelen kullanıcının üye olmasalar dahi sitedeki davranışlarını tarayıcıda bulunan bir cookie (çerez) ile ilişkilendirme ve görüntülenen sayfa sayısı, ziyaret süresi ve hedef tamamlama sayısı gibi metrikleri temel alan yeniden pazarlama listeleri tanımlama işlemleri yapabilir.

 

Bu kapsamda, kişisel verileriniz, tercihleriniz doğrultusunda Platform’u kullanımınız sırasında Hizmetler’den faydalanmanızın sağlanması kapsamında sözleşmenin ifası hukuki sebebine dayalı olarak ve açık rıza vermeniz halinde Hizmetler’in beğeni, tercih ve kullanım alışkanlıklarınıza göre özelleştirilerek size sunulması veya tanıtılması amacıyla elektronik ortamda ve Kanun’un 5’inci ve 6’ncı maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartlarına dayalı toplanmaktadır.

 

 • Kişisel Veri Sahibinin Hakları

Kanun’un 11. maddesi uyarınca veri sahipleri,

 • Kendileri ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, 

 

 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 

 

 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

 

 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 

 

 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme haklarına sahiptir. 

 

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili hususlarda başvurunuzu bize bildirmiş olduğunuz ve kayıtlarımızda yer alan e-posta adresinizi kullanmak suretiyle info@mekik.org adresine göndermeniz gerekmektedir. Mekik, söz konusu talepleri otuz gün içerisinde sonuçlandıracaktır. Mekik’in taleplere ilişkin olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen (varsa) ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.