ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

 

"Tarafınızla yapılan üyelik sözleşmesi, sözleşme kurulduğu tarihten üyeliğiniz sona erene kadar tarafımızca elektronik ortamda saklanacaktır. İşbu sözleşme kurulduktan sonra sözleşme metni tarafınıza ait elektronik postaya gönderilecektir. Tarafınızca bu sözleşmenin saklanması önemle rica olunur."

mekik.org KULLANIM KOŞULLARI ve ÜYELİK SÖZLEŞMESİ

İşbu üyelik sözleşmesinin konusu, mekik.org adlı sitede sunulan hizmetlerin ve bu hizmetlerden yararlanma şartları ile aşağıda belirtilen tarafların hak ve yükümlülüklerinin belirlenmesidir.

1. TARAFLAR

mekik.org adlı internet sitesinden (bundan böyle mekik.org olarak anılacaktır) hizmet almak amacıyla üyelik talebi ile imzalamakta olduğunuz işbu üyelik sözleşmesi (bundan böyle “SÖZLEŞME” olarak anılacaktır). Pasha 2 Gayrimenkul  Pazarlama Ltd Şti ile siteye üye olan ve herhangi bir şekilde site içeriğine ulaşan kullanıcının sitede sağlanan hizmetlerden yararlanabilmesi amacıyla düzenlenmiş olup, ilgili sitenin bulunduğu elektronik ortamda, KULLANICI veya ÜYELER tarafından onaylanması anında hüküm ifade edecektir.

2. KULLANIM KOŞULLARI

2.1 ÜYELER VE KULLANICILAR mekik.org sitesini kullanım konusunda bilgilendirme amacı taşıyan aşağıda yazılı koşulları okuduğunu ve bu koşullara peşinen uyacağını kabul etmiş sayılmaktadır. 

2.2 Bu SİTE' de sunulan hizmetler Yavansu Mh. S. Demirel Bulv. No.148 Kuşadası/AYDIN adresinde mukim Pasha 2 Gayrimenkul  Pazarlama Ltd Şti bundan böyle kısaca " Pasha 2 Gayrimenkul  Pazarlama Ltd Şti " olarak anılacaktır) tarafından sağlanmaktadır ve mekik.org’un yasal sahibi Pasha 2 Ltd Şti olup, SİTE üzerinde her türlü kullanım ve tasarruf yetkisi Pasha 2 Ltd Şti’ne aittir. 

2.3 İşbu üyelik sözleşmesi Pasha 2 Ltd Şti. tarafından gerekli görülen koşullar altında ve değişik zamanlarda değiştirebilir ancak bu değişiklikler düzenli olarak mekik.org’da yayınlanarak KULLANICILAR’ın ve ÜYELER’in bilgisine sunulacak ve aynı tarihten itibaren geçerli olacaktır. 

2.4 SİTE hizmetlerinden yararlanan ve mekik.org’a erişim sağlayan her gerçek ve tüzel kişi, Pasha 2  Ltd Şti tarafından işbu kullanım koşulları hükümlerinde yapılan her değişikliği, önceden kabul etmiş sayılmaktadır. 

2.5 Pasha 2 Ltd Şti, mekik.org sitesi içeriğinde yer alan veya alacak olan bilgileri, formları ve içeriği dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır.

3. TANIMLAR

3.1. ÜYE : Pasha 2  Ltd. şti’den ürün / mal / hizmet alımı yapmak üzere faydalanmak isteyen, seçmiş olduğu üyelik formunu eksiksiz doldurarak, Pasha 2 Ltd şti tarafından üyelikleri onaylanarak Pasha 2 Ltd şti 'ne üyeliği kabul edilen her gerçek ve tüzel kişidir. (Bu sözleşmede kısaca "ÜYE" olarak anılacaklardır.) 

18 yaşından gün almış bireylerin gerçek kimlik bilgileri ile mekik.org’da yer alan ilgili üyelik formunu eksiksiz doldurarak üye olabilirler. ÜYE olmak isteyen şirketler (Şahıs ve ortaklar), Kolektif Şirketler, Adi Komandit Şirketler, Sermayesi Paylara Bölünmüş Komandit Şirketler, Limited Şirketler, Anonim Şirketler, Kooperatiflerin ve diğer kurumların tüzel bilgileri ile 18 yaşından gün almış yasal yetkilisinin mekik.org’da yer alan ilgili üyelik formunu eksiksiz doldurarak ÜYE olabilir ve kurumları adına işlem yapabilirler. "üye adı" üyeye özeldir ve aynı " ÜYE adı" iki farklı ÜYE ‘ye verilmez. mekik.org’a üye olan şahısların yanlış verdikleri bilgilerin tespit edilmesi halinde Pasha 2  Ltd Şti üyeliğin iptali / durdurulması hakkını saklı tutar. 

3.2. KULLANICI : Pasha 2 Ltd Şti’ne ait mekik.org sitesini alışveriş yaparak ya da alışveriş yapmaksızın ziyaret eden kişidir. 

3.3. ONAYLAMA İŞLEMİ: ÜYE tarafından, üyelik formunda belirtilen cep telefonu numarasından Pasha 2  Ltd Şti'ne SMS (kısa mesaj) göndermesi ile mekik.org KULLANICI’nın üyeliğini aktif hale getirilebilmesi için yapılması gereken işlemdir. 
 

3.4. LİNK: mekik.org üzerinden bir başka web sitesine, dosyalara, içeriğe veya başka bir web sitesinden mekik.org’a, dosyalara ve içeriğe erişimi mümkün kılan bağlantıdır. 

3.5. İÇERİK: mekik.org sitesinden ve/veya herhangi bir web sitesinden yayınlanan veya erişimi mümkün olan her türlü bilgi, dosya, resim, program, rakam, fiyat vs. görsel, yazınsal ve işitsel imgelerdir. 

3.6. WEB SİTESİ KULLANIM KOŞULLARI VE ÜYELİK SÖZLEŞMESİ: mekik.org vasıtasıyla sunulmakta olan ticari ve kişiye özel nitelikteki hizmetlerden yararlanacak gerçek ve/veya tüzel kişilerle Pasha 2 Ltd şti arasında elektronik ortamda akdedilen işbu sözleşmedir. 

3.7. KİŞİSEL BİLGİ: Üyenin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi, mekik.org’un hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati vs bilgilerdir.

4. HİZMETLERİN KAPSAMI

4.1. Pasha 2 Ltd Şti’in, mekik.org üzerinden sunacağı hizmetler genel itibariyle tüketiciye eğitim faaliyeti olarak tanımlanan elektronik ticaretten ibarettir. mekik.org üzerinden yapılacak her türlü kullanıcı işlemi ile ilgili olarak, ilgili kanun hükümleri uygulanacaktır. ÜYELER ve KULLANICI’lar bu hususu kabul ettiklerini şimdiden kabul ve beyan ederler. 

4.2. Pasha 2 Ltd Şti’nin mekik.org üzerinden vereceği hizmetler sınırlı sayıda olmamakla birlikte, bu hizmetlerin en önemlisi mekik.org adresinde satışa sunulan eğitimlerin; ÜYE tarafından bedeli ödendikten sonra, Üyeye online olarak sunulmasıdır. 

4.3. Pasha 2 Ltd Şti, mekik.org üzerinden sunacağı hizmetlerin kapsamını ve niteliğini belirlemekte tamamen serbest olup, hizmetlere ilişkin olarak yapacağı her türlü değişikliği mekik.org’da yayınlamasıyla yürürlüğe girdiğini beyan eder. ÜYE ve KULLANICILAR bu durumu şimdiden kabul ederler. 

4.4. mekik.org bünyesinde sunulacak hizmetlerden yararlanabilmek için; kullanıcıların Pasha 2 Ltd Şti tarafından belirlenecek olan ve mekik.org’un ilgili bölümünün içeriğinde belirtilen özellikleri taşıması gereklidir. Pasha 2 Ltd Şti, bu özellikleri belirlemekte tamamen serbest olup, özelliklere ilişkin olarak yapacağı değişikliklerin mekik.org’da yayınlamasıyla yürürlüğe gireceğini beyan eder. ÜYE ve KULLANICILAR bu durumu şimdiden kabul ederler.

 

4.6. Üyeler ve Kullanıcılar eğitimi satın aldıktan sonra maksimum 7 kez izleyebilirler. Üyeler ve kullanıcıların panellerinde, Satın aldıkları eğitimler 3 ay süre ile erişime açık olur. Hangi limit önce dolarsa kullanıcının eğitimi izleme hakkı sonlandırılır.

 

4.7. Üyeler ve kullanıcılar aynı şifre ile aynı anda iki farklı bilgisayardan/tabletten/cep telefonundan giremez. Üyeler ve kullanıcılar üyelik bilgilerini üçüncü kişiler ile paylaşamaz, ifşa edemez, satın aldıkları video ve dökümanları çoğaltamaz ya da başkalarının kullanımına açamaz, yayınlayamaz, 

  1. Kullanıcılara satın alınan eğitimleri, ilke eğitimi takip edecek şekilde 2.kez 24 saat sonra, 3.kez 72 saat sonra,  4. kez 10 gün sonra, 5. kez 21 gün sonra, 6.kez 45.gün sonra,  7.kez 90. gün sonra tekrarlamaları  tavsiye edilir.
  2. Mekik.org tarafından verilecek sertifikada üyenin ya da kullanıcının eğitimi kaç kez aldığı ve girdiği tüm sınavların ortalamasını görülecektir.
  3. Ödemeler peşin olarak kredi kartı yoluyla yada havale ile alınır. Toplu alımlarda destek birimimiz ile görüşünüz.
  4. Kullanıcı ve ya üye eğitimi izleyemez ya da beğenmezse ancak eğitimin %30 izledikten sonra iade isteyebilir. Eğitim dökümanlarını eğitimin en az %30’unu izledikten sonra bastırabilir.

5. GENEL HÜKÜMLER

5.1. ÜYELER ya da KULLANICILAR, mekik.org sitesine üye olurken verdiği kişisel ve diğer sair bilgilerin kanunlar önünde doğru olduğunu, mekik.org’un bu bilgilerin gerçeğe aykırılığı nedeniyle uğrayacağı tüm zararları aynen ve derhal tazmin edeceğini beyan ve taahhüt ederler. 

5.2. ÜYELER ya da KULLANICILAR, mekik.org internet sitesini kullanırken yasal mevzuat hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi baştan kabul ve taahhüt eder. Aksi takdirde, doğacak tüm hukuki ve cezai yükümlülükler tamamen ve münhasıran KULLANICILARI veya ÜYELERİ bağlayacaktır. 

5.3. ÜYELER ya da KULLANICILAR, mekik.org internet sitesini hiçbir şekilde kamu düzenini bozucu, genel ahlaka aykırı, başkalarını rahatsız ve taciz edici şekilde, yasalara aykırı bir amaç için, başkalarının fikri ve telif haklarına tecavüz edecek şekilde kullanamaz. Ayrıca, üye başkalarının hizmetleri kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı faaliyet (spam, virus, truva atı, vb.) ve işlemlerde bulunamaz. 

5.4. Pasha 2 Ltd Şti, üye verilerinin yetkisiz kişilerce okunmasından ve üye yazılım ve verilerine gelebilecek zararlardan dolayı sorumlu olmayacaktır. ÜYELER ve KULLANICILAR, mekik.org internet sitesinin kullanılmasından dolayı uğrayabileceği herhangi bir zarar yüzünden Pasha 2 Ltd Şti.'den tazminat talep etmemeyi peşinen kabul etmiştir. 

5.5. SİTE üzerinden, Pasha 2 Ltd Şti kendi kontrolünde olmayan ve/veya başkaca üçüncü kişilerin sahip olduğu ve/veya işlettiği başka web sitelerine ve/veya başka içeriklere link verilebilir. Bu linkler KULLANICI’lara ve ÜYE’lere yönlenme kolaylığı sağlamak amacıyla konmuş olup herhangi bir web sitesini veya o siteyi işleten kişiyi desteklememektedir. Link verilen web sitesinin içerdiği bilgilere yönelik herhangi bir türde bir beyan veya garanti niteliği taşımamaktadır. mekik.org üzerindeki linkler vasıtasıyla erişilen web siteleri ve içerikleri hakkında  Pasha 2 Ltd Şti'in herhangi bir sorumluluğu yoktur ve bu sitelerin kullanımıyla doğabilecek zararlar, KULLANICI’ların ve ÜYE’lerin kendi sorumluluğundadır. 

5.6. İşbu üyelik sözleşmesi içerisinde sayılan maddelerden bir ya da birkaçını ihlal eden üye işbu ihlal nedeniyle cezai ve hukuki olarak şahsen sorumlu olup, Pasha 2 Ltd Şti bu ihlallerin hukuki ve cezai sonuçlarından ari tutacaktır. Ayrıca; işbu ihlal nedeniyle, olayın hukuk alanına intikal ettirilmesi halinde, Pasha 2  Ltd Şti’nin üyeye karşı üyelik sözleşmesine uyulmamasından dolayı tazminat talebinde bulunma hakkı saklıdır. 

5.7. mekik.org internet sitesi yazılım ve tasarımı Pasha 2  Ltd Şti mülkiyetinde olup, bunlara ilişkin telif hakkı ve/veya diğer fikri mülkiyet hakları ilgili kanunlarca korunmakta olup, bunlar ÜYE veya KULLANICILAR tarafından izinsiz kullanılamaz, iktisap edilemez ve değiştirilemez. mekik.org sitesinde adı geçen başkaca şirketler ve ürünleri sahiplerinin ticari markalarıdır ve ayrıca fikri mülkiyet hakları kapsamında korunmaktadır. 

5.8. Pasha 2  Ltd Şti, ÜYE’nin kişisel bilgilerini yasal bir zorunluluk olarak istendiği takdirde; yasal gereklere uygun hareket etmek veya Pasha 2  Ltd Şti’ne tebliğ edilen yasal işlemlere uymak ya da Pasha 2 ltd şti’nin haklarını ve mülkiyetini korumak ve savunmak için gerekli olduğuna kanaat getirdiği hallerde bu bilgileri ilgili mercilere açıklama hakkına sahiptir. 

5.9. Pasha 2  ltd şti, mekik.org mevcut olan bilgilerin doğruluk ve güncelliğini sürekli olarak kontrol etmektedir. Ancak gösterilen çabaya rağmen, mekik.org üzerindeki bilgiler güncel değişikliklerin gerisinde kalabilir. mekik.org muhteviyatında yer alan materyal ve bilgiler mekik.org sitesinde verildiği anda sunulmaktadır, ilgili hizmet veya bilginin güncel durumu ile mekik.org’da yer alan durumu arasında farklılık olabilir. mekik.org’da yer alan bilgilerin, güncelliği, doğruluğu, şartları, kalitesi, performansı, pazarlanabilirliği, belli bir amaca uygunluğu ve Pasha 2 Ltd Şti 'nin mekik.org’da mevcut ve bunlarla sınırlı olmayan, bunlarla bağlantılı veya bağımsız diğer bilgi, hizmet veya ürünlere etkisi ile tamlığı hakkında herhangi bir sarih ya da zımni garanti vermemektedir. 

5.10. Pasha 2  Ltd Şti, işbu SİTE ve SİTE uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün, kampanya vs. bilgiler ve mekik.org kullanma koşulları ile mekik.org’da sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, mekik.org’u ve içeriğini yeniden düzenleme, yayını durdurma ve/veya duraklatma hakkını saklı tutar. Değişiklikler, mekik.org sitesinde yayınlanmalarıyla yürürlüğe girerler. mekik.org kullanımı ya da mekik.org’a giriş ile bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu koşullar link verilen diğer web sayfaları için de geçerlidir. Üye olan kişi haftalık bülten ve kampanya duyurularını e-mail ile almayı kabul eder. 

5.11. mekik.org dâhilinde üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerden ve yayınlanan içeriklerden dolayı Pasha 2  Ltd Şti’nin, işbirliği içinde bulunduğu kurumların, çalışanlarının ve yöneticilerinin, yetkili satıcılarının sorumluluğu bulunmamaktadır. Herhangi bir üçüncü kişi tarafından sağlanan ve yayınlanan bilgilerin, içeriklerin, görsel ve işitsel imgelerin doğruluğu ve hukuka uygunluğunun taahhüdü bütünüyle bu eylemleri gerçekleştiren üçüncü kişilerin sorumluluğundadır. Pasha 2  Ltd şti, üçüncü kişiler tarafından sağlanan hizmetlerin ve içeriklerin güvenliğini, doğruluğunu ve hukuka uygunluğunu taahhüt ve garanti etmemektedir. 

5.12. mekik.org’u kullananlar, yalnızca hukuka uygun ve şahsi amaçlarla mekik.org üzerinde işlem yapabilirler. KULLANICI’ların ve ÜYE’lerin, mekik.org dâhilinde yaptığı her işlem ve eylemdeki hukuki ve cezai sorumlulukları kendilerine aittir. Her KULLANICI ve her ÜYE, Pasha 2  Ltd Şti ve/veya başka bir üçüncü kişinin haklarına tecavüz teşkil edecek nitelikteki herhangi bir faaliyette bulunmayacağını taahhüt eder. KULLANICI ve ÜYE’lerin mekik.org üzerindeki faaliyetleri nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları veya uğrayabilecekleri zararlardan dolayı Pasha 2  Ltd Şti'nin doğrudan ve/veya dolaylı hiçbir sorumluluğu yoktur. 

5.13. Pasha 2 Ltd Şti, mekik.org üzerinden KULLANICI ‘lar ve ÜYE ‘ler tarafından kendisine iletilen bilgileri "Gizlilik Politikası" hükümleri doğrultusunda kullanabilir. Bu bilgileri işleyebilir, bir veritabanı üzerinde tasnif edip muhafaza edebilir. Pasha 2  Ltd şti, aynı zamanda; KULLANICI ve ÜYE’nin kimliği, adresi, elektronik posta adresi, telefon numarası, IP adresi, mekik.org hangi bölümlerini ziyaret ettiği, domain tipi, browser tipi, ziyaret tarihi, saati vs bilgileri de istatistiki değerlendirme, kampanyaların duyurusunu yapma ve kişiye yönelik hizmetler sunma gibi amaçlarla kullanabilir. 

5.14. İşbu SİTE Kullanım Koşulları dâhilinde Pasha 2  Ltd Şti tarafından açıkça yetki verilmediği hallerde Pasha 2 Ltd Şti; hizmetleri, bilgileri, telif haklarına tâbi çalışmaları, ticari markaları, ticari görünümü veya bu SİTE vasıtasıyla sağladığı başkaca varlık ve bilgilere yönelik tüm haklarını saklı tutmaktadır. 

5.15. Taraflar, Pasha 2  ltd şti’ne ait tüm bilgisayar kayıtlarının tek ve gerçek münhasır delil olarak, HMK uygun şekilde esas alınacağını ve söz konusu kayıtların bir delil sözleşmesi teşkil ettiği hususunu kabul ve beyan eder.

6. SORUMLULUĞUN SINIRLANDIRILMASI

Pasha 2 Ltd Şti, mekik.org’a erişilmesi, mekik.org’un ya da mekik.org’daki bilgilerin ve diğer verilerin programların vs. kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan sorumlu değildir. Pasha 2 ltd şti, sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez. mekik.org’a ya da link verilen diğer web sitelerine erişilmesi ya da mekik.org’un kullanılması ile Pasha 2 Ltd şti’nin, kullanım/ziyaret sonucunda, doğabilecek her tür sorumluluktan, mahkeme ve diğer masraflar da dahil olmak üzere her tür zarar ve talep hakkından ayrı kılındığı kabul edilmektedir. KULLANICILAR ve ÜYELER doğrudan ya da dolaylı olarak sebep oldukları zararları ilk talep halinde ve herhangi bir hükme lüzum olmaksızın nakden ve defaten ödeyeceğini şimdiden kabul, beyan ve taahhüt ederler.

7. GİZLİLİK- KİŞİSEL VERİLER

Pasha 2  ltd şti, KULLANICI YA DA ÜYELER’e ilişkin bilgileri, işbu sözleşmenin sözleşmeye aykırılık teşkil etmedikçe yasal düzenlemelere uygun olarak kullanabilir. Elektronik Ticaret işlemleri nedeniyle mekik.org’ un tüketiciden elde ettiği kişisel bilgi ve veriler mekik.org tarafından gizli bir şekilde tutulup üçüncü kişiler ile paylaşılmaz. Ancak üye, mekik.org’a üye olurken ve/veya başka yollarla geçmişte vermiş olduğu ve/veya gelecekte vereceği kişisel bilgilerin ve alışveriş bilgilerinin ve alışveriş ve/veya tüketici davranış bilgilerinin kendisine ürün ve hizmet tanıtımları, reklamlar, kampanyalar, avantajlar, anketler ve diğer müşteri memnuniyeti uygulamaları amaçlarıyla toplanmasına, Pasha 2  Ltd Şti ve bağlantılı organizasyonlar ile paylaşılmasına mekik.org ve bağlantılı organizasyonlar tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder. Üye, aksini bildirmediği sürece üyeliği sona erdiğinde de verilerin toplanmasına, Pasha 2  ltd şti’ nin bağlantılı organizasyonlar ile paylaşılmasına, mekik.org ve bağlantılı organizasyonlar tarafından kullanılmasına ve arşivlenmesine izin verdiğini beyan ve kabul eder.

8. DEVİR

Pasha 2  ltd Şti, bu sözleşmeyi bildirimsiz olarak istediği zaman kısmen veya bütünüyle devredebilir. Ancak KULLANICI veya ÜYE bu sözleşmeyi veya herhangi bir kısmını başka bir tarafa devredemez. Bu türden bir devir girişimi geçersizdir.

9. SÖZLEŞMENİN FESHİ

İşbu üyelik sözleşmesi, Kullanıcı Site’ye üye olduğu sürece yürürlükte kalacak ve taraflar arası hüküm ve sonuçlarını doğurmaya devam edecek, kullanıcının üyelikten ayrılması veya geçici ya da kalıcı olarak üyeliğinin durdurulması halinde sona ermiş sayılacaktır. mekik.org, ÜYELER’in ve KULLANICI’ların işbu sözleşmeyi ya da mekik.org içinde yer alan üyelik ve hizmetlere ilişkin belli kuralları ihlal etmeleri durumunda, sözleşmeyi tek taraflı olarak feshedebilecek ve KULLANICI YA DA ÜYELER fesih sebep olacak fiilleri nedeniyle mekik.org  sitesinin uğramış olduğu tüm zararı tazmin edeceklerdir.

10. MÜCBİR SEBEP

Pasha 2 Ltd Şti,, hukuken mücbir sebep sayılan tüm durumlarda, mekik.org sitesine ait işbu “üyelik sözleşmesinde geçen yükümlülükleri geç ifadan veya hiç ifa etmemekten dolayı herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir. Hukuken mücbir sebep sayılan bu hallerde, kullanıcılar tarafından gecikme veya ifa etmeme veya temerrüt nedeniyle Pasha 2 Ltd Şti’den herhangi bir ad veya nam altında tazminat talep etmeleri mümkün olmayacaktır. KULLANICI’LAR veya ÜYE’ler bu durumu şimdiden kabul ve beyan ederler.

11. UYGULANACAK HUKUK VE YETKİ

İşbu Üyelik Sözleşmesi ve mekik.org’da yer alan hizmetlerden yararlanılmasından kaynaklanacak ihtilaflar Türk Hukuku’na tabidir ve Kuşadası Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. Pasha 2 Ltd şti’nin, KULLANICI ve ÜYE’nin bulunduğu ülkede dava açma hakkı saklıdır.

12. YÜRÜRLÜLÜK ve KABUL

İşbu Web Sitesi Kullanım Koşulları ve Üyelik Sözleşmesi, Pasha 2  Ltd Şti  tarafından KULLANICI YA DA ÜYELER’e içeriğinde ilan edildiği tarihte yürürlülük kazanır. KULLANICI’lar ve ÜYE’ler, işbu sözleşme hükümlerini mekik.org sitesini kullanmakla kabul etmiş olmaktadırlar. Pasha 2  Ltd şti, dilediği zaman işbu sözleşme hükümlerinde değişikliğe gidebilir, değişiklikler, sürüm numarası ve değişiklik tarihi belirtilerek mekik.org üzerinden yayınlanır ve aynı tarihte yürürlüğe girer.